Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 93 090 € + 3570% - 2 683 € + 82% - 14 895 €
 
Eigen vermogen 213 542 € + 77% 120 452 € -2% 123 135 €
Balanstotaal 607 306 € + 98% 306 397 € + 12% 272 695 €
 
Netto bedrijfskapitaal 190 043 € + 88% 101 340 € -3% 104 629 €
Investeringen 16 029 € + 48% 10 859 € + 21% 9 001 €
 
Brutomarge 756 428 € + 22% 618 832 € + 8% 572 763 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 23 499 € + 23% 19 112 € + 3% 18 506 €
Vlottende activa 583 807 € + 103% 287 285 € + 13% 254 189 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 607 306 € + 98% 306 397 € + 12% 272 695 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 213 542 € + 77% 120 452 € -2% 123 135 €
Vreemd vermogen 393 764 € + 112% 185 945 € + 24% 149 560 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 607 306 € + 98% 306 397 € + 12% 272 695 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 756 428 € + 22% 618 832 € + 8% 572 763 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 651 437 € + 6% 611 936 € -3% 629 662 €
Andere uitgaven 11 650 € + 14% 10 261 € + 124% - 42 168 €
TOTAAL UITGAVEN 651 437 € + 6% 611 936 € -3% 629 662 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 93 341 € + 2875% - 3 364 € + 77% - 14 731 €
Resultaat boekjaar 93 090 € + 3570% - 2 683 € + 82% - 14 895 €
Laatste update met NBB 26/02/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy