Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 6 105 106 € -9% 6 729 536 € + 6% 6 376 078 €
Uitgaven 6 675 810 €
Resultaat - 382 718 € -607% 75 468 € + 268% - 44 841 €
 
Eigen vermogen 1 072 714 € -28% 1 485 595 € + 3% 1 436 368 €
Balanstotaal 7 071 320 € -4% 7 332 553 € + 13% 6 499 534 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 19 045 € -105% 420 812 € + 83% 229 959 €
Cashflow 70 802 €
Investeringen 155 752 € -84% 990 753 € -57% 2 312 654 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 4 965 736 € -5% 5 217 160 € + 11% 4 680 823 €
Vlottende activa 2 105 584 € 0% 2 115 394 € + 16% 1 818 711 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 7 071 320 € -4% 7 332 553 € + 13% 6 499 534 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 072 714 € -28% 1 485 596 € + 3% 1 436 368 €
Vreemd vermogen 5 973 052 € + 3% 5 790 307 € + 15% 5 037 612 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 7 071 320 € -4% 7 332 553 € + 13% 6 499 534 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 3 623 922 € -8% 3 938 624 € + 4% 3 780 153 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 81 001 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 6 189 932 € -12% 7 063 344 € + 8% 6 545 493 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 538 815 €
Diensten en diverse goederen 1 164 348 €
Bezoldigingen, pensioenen 4 468 159 € -6% 4 734 717 € + 7% 4 418 618 €
Andere uitgaven 504 488 € -10% 560 897 € + 13% 498 214 €
TOTAAL UITGAVEN 6 675 810 € + 294% 1 696 405 € + 5% 1 619 033 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 325 126 € -556% 71 325 € + 641% 9 628 €
Resultaat boekjaar - 382 718 € -607% 75 468 € + 268% - 44 841 €
Laatste update met NBB 4/12/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy