Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 29 564 € + 109596% - 27 € + 100% - 29 683 €
 
Eigen vermogen 155 579 € + 17% 133 515 € -5% 141 042 €
Balanstotaal 441 524 € -4% 462 191 € + 4% 442 696 €
 
Netto bedrijfskapitaal 196 154 € + 19% 165 201 € + 1% 163 857 €
Investeringen -100% 1 323 €
 
Brutomarge 317 649 € -1% 319 275 € + 7% 299 506 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 133 868 € -14% 155 459 € -12% 177 125 €
Vlottende activa 307 656 € 0% 306 731 € + 15% 265 571 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 441 524 € -4% 462 191 € + 4% 442 696 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 155 579 € + 17% 133 515 € -5% 141 042 €
Vreemd vermogen 207 986 € -13% 239 317 € + 19% 200 895 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 441 524 € -4% 462 191 € + 4% 442 696 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 317 649 € -1% 319 275 € + 7% 299 506 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 280 134 € -9% 306 568 € -4% 320 837 €
Andere uitgaven 22 247 € + 106% 10 791 € -2% 10 993 €
TOTAAL UITGAVEN 280 134 € -9% 306 568 € -4% 320 837 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 26 669 € + 1293% 1 915 € + 106% - 32 324 €
Resultaat boekjaar 29 564 € + 109596% - 27 € + 100% - 29 683 €
Laatste update met NBB 8/05/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy