Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 4 823 391 € + 7% 4 497 728 € -9% 4 928 241 €
Uitgaven 4 757 571 € 0% 4 741 468 € -10% 5 267 381 €
Resultaat 260 821 € + 463% - 71 942 € -161% 118 657 €
 
Eigen vermogen 33 637 725 € + 9% 30 913 613 € -3% 31 821 596 €
Balanstotaal 34 952 076 € + 9% 32 079 592 € -3% 33 089 491 €
 
Netto bedrijfskapitaal 5 583 331 € + 277% 1 479 064 € + 32% 1 116 328 €
Cashflow 1 884 564 € + 11% 1 698 349 € + 4% 1 629 412 €
Investeringen 619 842 € + 46% 424 386 € + 4% 406 844 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 28 054 394 € -5% 29 434 549 € -4% 30 705 268 €
Vlottende activa 6 897 682 € + 161% 2 645 043 € + 11% 2 384 224 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 34 952 076 € + 9% 32 079 592 € -3% 33 089 491 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 33 637 725 € + 9% 30 913 613 € -3% 31 821 596 €
Vreemd vermogen 1 314 351 € + 13% 1 165 979 € -8% 1 267 895 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 34 952 076 € + 9% 32 079 592 € -3% 33 089 491 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ONTVANGSTEN
Omzet 893 272 € + 32% 677 162 € -30% 970 392 €
Schenkingen 81 340 € + 220% 25 408 € + 623% 3 515 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 3 954 334 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 189 691 € + 24% 153 517 € -64% 429 214 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5 013 082 € + 8% 4 651 245 € -13% 5 357 455 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 10 431 € -26% 14 011 € -15% 16 458 €
Diensten en diverse goederen 1 307 938 € -1% 1 327 596 € -24% 1 745 528 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 726 779 € + 11% 1 551 734 € -9% 1 695 930 €
Andere uitgaven 1 712 423 € -7% 1 848 127 € + 2% 1 809 465 €
TOTAAL UITGAVEN 4 757 571 € 0% 4 741 468 € -10% 5 267 381 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 270 643 € + 549% - 60 253 € -167% 90 074 €
Resultaat boekjaar 260 821 € + 463% - 71 942 € -161% 118 657 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy