Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat - 78 886 € -139% 204 778 € + 4200% 4 762 €
 
Eigen vermogen 2 564 033 € -3% 2 642 919 € + 8% 2 438 140 €
Balanstotaal 4 191 738 € + 18% 3 541 234 € -5% 3 723 374 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 319 699 € -27% 1 798 491 € + 13% 1 584 758 €
Investeringen 1 011 848 € + 817% 110 382 € + 415% 21 438 €
 
Brutomarge 1 551 214 € -17% 1 869 317 € + 21% 1 549 977 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 1 673 501 € + 98% 844 428 € -1% 853 382 €
Vlottende activa 2 518 237 € -7% 2 696 806 € -6% 2 869 993 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 4 191 738 € + 18% 3 541 234 € -5% 3 723 374 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 564 033 € -3% 2 642 919 € + 8% 2 438 140 €
Vreemd vermogen 1 627 705 € + 81% 898 315 € -30% 1 285 234 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 4 191 738 € + 18% 3 541 234 € -5% 3 723 374 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 551 214 € -17% 1 869 317 € + 21% 1 549 977 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 1 222 638 € + 5% 1 168 554 € -2% 1 191 828 €
Andere uitgaven 591 364 € + 23% 482 487 € + 40% 345 387 €
TOTAAL UITGAVEN 1 222 638 € + 5% 1 168 554 € -2% 1 191 828 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 262 787 € -220% 218 276 € + 1610% 12 761 €
Resultaat boekjaar - 78 886 € -139% 204 778 € + 4200% 4 762 €
Laatste update met NBB 8/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy