Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 1 226 644 € + 28% 956 596 €
Uitgaven
Resultaat 128 878 € + 204% - 123 379 €
 
Eigen vermogen 411 010 € + 46% 282 132 €
Balanstotaal 458 170 € + 37% 334 146 €
 
Netto bedrijfskapitaal 402 357 € + 49% 270 798 €
Investeringen
 
Brutomarge 160 462 € + 280% - 89 296 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 8 653 € -24% 11 334 €
Vlottende activa 449 517 € + 39% 322 812 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 458 170 € + 37% 334 146 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 411 010 € + 46% 282 132 €
Vreemd vermogen 47 160 € -9% 52 014 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 458 170 € + 37% 334 146 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 160 462 € + 280% - 89 296 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 226 644 € + 28% 956 596 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 956 596 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 066 182 € + 2% 1 045 892 €
Bezoldigingen, pensioenen 26 919 € -4% 28 160 €
Andere uitgaven 2 687 € -12% 3 039 €
TOTAAL UITGAVEN 1 066 182 € + 2% 1 045 892 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 130 856 € + 209% - 120 495 €
Resultaat boekjaar 128 878 € + 204% - 123 379 €
Laatste update met NBB 6/05/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy