Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 12 425 166 € -9% 13 590 543 € + 11% 12 225 371 €
Uitgaven 13 368 207 € + 3% 12 946 945 € + 8% 11 960 571 €
Resultaat 142 712 € -86% 1 027 101 € + 71% 601 990 €
 
Eigen vermogen 4 916 932 € + 11% 4 441 429 € + 29% 3 441 002 €
Balanstotaal 10 658 812 € + 9% 9 737 446 € + 17% 8 348 910 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 73 715 € -118% - 33 854 € + 64% - 93 457 €
Cashflow 911 616 € -41% 1 547 060 € + 26% 1 227 790 €
Investeringen 2 000 052 € + 66% 1 207 800 € + 190% 415 988 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 7 256 979 € + 18% 6 162 886 € + 21% 5 099 277 €
Vlottende activa 3 401 833 € -5% 3 574 559 € + 10% 3 249 633 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 10 658 812 € + 9% 9 737 446 € + 17% 8 348 910 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 4 916 932 € + 11% 4 441 429 € + 29% 3 441 002 €
Vreemd vermogen 5 724 880 € + 12% 5 125 646 € + 8% 4 740 243 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10 658 812 € + 9% 9 737 446 € + 17% 8 348 910 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 6 588 666 € -20% 8 228 318 € + 13% 7 265 812 €
Schenkingen
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 5 362 225 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 461 995 € + 8% 427 616 € + 8% 395 418 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 12 887 161 € -8% 14 018 159 € + 11% 12 620 788 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 27 842 € -56% 62 820 € + 244% 18 280 €
Diensten en diverse goederen 3 600 102 € + 12% 3 202 150 € + 22% 2 634 624 €
Bezoldigingen, pensioenen 8 909 075 € -2% 9 116 070 € + 6% 8 588 988 €
Andere uitgaven 831 189 € + 47% 565 905 € -22% 724 568 €
TOTAAL UITGAVEN 13 368 207 € + 3% 12 946 945 € + 8% 11 960 571 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 187 343 € -83% 1 071 214 € + 62% 660 217 €
Resultaat boekjaar 142 712 € -86% 1 027 101 € + 71% 601 990 €
Laatste update met NBB 26/10/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy