Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 9 313 000 € + 4% 8 928 001 € + 10% 8 128 031 €
Uitgaven 8 695 943 € + 3% 8 454 885 € + 7% 7 870 508 €
Resultaat 1 064 836 € + 3% 1 033 185 € -13% 1 194 254 €
 
Eigen vermogen 7 437 940 € + 17% 6 384 256 € + 19% 5 382 648 €
Balanstotaal 9 869 689 € + 12% 8 783 632 € + 10% 7 952 846 €
 
Netto bedrijfskapitaal 3 723 578 € + 36% 2 738 297 € + 5% 2 601 002 €
Cashflow 1 422 051 € + 5% 1 348 455 € -7% 1 448 593 €
Investeringen 369 333 € -68% 1 147 800 € + 22% 941 702 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 4 289 333 € + 1% 4 246 015 € + 24% 3 413 485 €
Vlottende activa 5 580 356 € + 23% 4 537 617 € 0% 4 539 361 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 869 689 € + 12% 8 783 632 € + 10% 7 952 846 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 7 437 940 € + 17% 6 384 256 € + 19% 5 382 648 €
Vreemd vermogen 2 391 750 € + 1% 2 374 376 € -7% 2 545 198 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 869 689 € + 12% 8 783 632 € + 10% 7 952 846 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ONTVANGSTEN
Omzet 1 229 961 € -7% 1 323 089 € + 10% 1 201 612 €
Schenkingen 24 314 € -19% 29 845 € -27% 40 855 €
Legaten 17 555 €
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 38 577 €
Lidgeld
Andere bedrijfsopbrengsten 295 524 € -10% 327 147 € -4% 340 548 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 9 608 524 € + 4% 9 255 148 € + 9% 8 468 579 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 451 832 € + 11% 408 444 € + 6% 385 229 €
Diensten en diverse goederen 658 053 € + 9% 604 035 € + 19% 507 196 €
Bezoldigingen, pensioenen 7 122 004 € + 2% 7 015 234 € + 5% 6 656 773 €
Andere uitgaven 464 053 € + 9% 427 172 € + 33% 321 310 €
TOTAAL UITGAVEN 8 695 943 € + 3% 8 454 885 € + 7% 7 870 508 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 083 728 € + 35% 800 263 € + 34% 598 071 €
Resultaat boekjaar 1 064 836 € + 3% 1 033 185 € -13% 1 194 254 €
Laatste update met NBB 31/12/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy