Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 1 780 766 € -2% 1 815 129 € + 6% 1 718 746 €
Uitgaven
Resultaat 65 806 € + 254% - 42 771 € -54% - 27 789 €
 
Eigen vermogen 87 859 € + 298% 22 052 € -66% 64 823 €
Balanstotaal 521 504 € + 4% 499 563 € + 13% 444 052 €
 
Netto bedrijfskapitaal 28 144 € + 162% - 45 760 € -151% - 18 199 €
Investeringen 27 311 € + 19% 23 017 € -71% 80 390 €
 
Brutomarge 1 416 181 € -3% 1 464 682 € + 6% 1 378 846 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 62 096 € -15% 73 316 € -20% 91 590 €
Vlottende activa 459 408 € + 8% 426 248 € + 21% 352 463 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 521 504 € + 4% 499 563 € + 13% 444 052 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 87 859 € + 298% 22 053 € -66% 64 824 €
Vreemd vermogen 433 645 € -9% 477 511 € + 26% 379 229 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 521 504 € + 4% 499 563 € + 13% 444 052 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 416 181 € -3% 1 464 682 € + 6% 1 378 846 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 790 735 € -5% 829 100 € + 11% 746 321 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 990 031 € 0% 986 029 € + 1% 972 425 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 780 766 € -2% 1 815 129 € + 6% 1 718 746 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 364 584 € + 4% 350 447 € + 3% 339 900 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 344 827 € -7% 1 441 516 € + 6% 1 362 285 €
Andere uitgaven 42 708 € -51% 88 041 € + 40% 63 023 €
TOTAAL UITGAVEN 364 584 € + 4% 350 447 € + 3% 339 900 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 28 646 € + 144% - 64 875 € -40% - 46 463 €
Resultaat boekjaar 65 806 € + 254% - 42 771 € -54% - 27 789 €
Laatste update met NBB 1/10/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy