Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 1 846 666 € + 4% 1 780 766 € -2% 1 815 129 €
Uitgaven
Resultaat 149 200 € + 127% 65 806 € + 254% - 42 771 €
 
Eigen vermogen 237 059 € + 170% 87 859 € + 298% 22 052 €
Balanstotaal 541 918 € + 4% 521 504 € + 4% 499 563 €
 
Netto bedrijfskapitaal 162 398 € + 477% 28 144 € + 162% - 45 760 €
Investeringen 61 516 € + 125% 27 311 € + 19% 23 017 €
 
Brutomarge 1 531 270 € + 8% 1 416 181 € -3% 1 464 682 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 74 661 € + 20% 62 096 € -15% 73 316 €
Vlottende activa 467 257 € + 2% 459 408 € + 8% 426 248 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 541 918 € + 4% 521 504 € + 4% 499 563 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 237 059 € + 170% 87 859 € + 298% 22 053 €
Vreemd vermogen 304 859 € -30% 433 645 € -9% 477 511 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 541 918 € + 4% 521 504 € + 4% 499 563 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 531 270 € + 8% 1 416 181 € -3% 1 464 682 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 909 530 € + 15% 790 735 € -5% 829 100 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 937 136 € -5% 990 031 € 0% 986 029 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 1 780 766 € -2% 1 815 129 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 315 396 € -13% 364 584 € + 4% 350 447 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 415 975 € + 5% 1 344 827 € -7% 1 441 516 €
Andere uitgaven 62 733 € + 47% 42 708 € -51% 88 041 €
TOTAAL UITGAVEN 315 396 € -13% 364 584 € + 4% 350 447 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 52 562 € + 83% 28 646 € + 144% - 64 875 €
Resultaat boekjaar 149 200 € + 127% 65 806 € + 254% - 42 771 €
Laatste update met NBB 28/06/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy