Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 1 815 129 € + 6% 1 718 746 € + 19% 1 438 645 €
Uitgaven
Resultaat - 42 771 € -54% - 27 789 € -411% 8 932 €
 
Eigen vermogen 22 052 € -66% 64 823 € -30% 92 875 €
Balanstotaal 499 563 € + 13% 444 052 € + 32% 337 116 €
 
Netto bedrijfskapitaal - 45 760 € -151% - 18 199 € -143% 42 460 €
Investeringen 23 017 € -71% 80 390 € + 63% 49 208 €
 
Brutomarge 1 464 682 € + 6% 1 378 846 € + 25% 1 104 984 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 73 316 € -20% 91 590 € + 45% 63 210 €
Vlottende activa 426 248 € + 21% 352 463 € + 29% 273 906 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 499 563 € + 13% 444 052 € + 32% 337 116 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 22 053 € -66% 64 824 € -30% 92 875 €
Vreemd vermogen 477 511 € + 26% 379 229 € + 55% 244 241 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 499 563 € + 13% 444 052 € + 32% 337 116 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 1 464 682 € + 6% 1 378 846 € + 25% 1 104 984 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 829 100 € + 11% 746 321 € + 38% 542 238 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 986 029 € + 1% 972 425 € + 8% 896 407 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 1 815 129 € + 6% 1 718 746 € + 19% 1 438 645 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 350 447 € + 3% 339 900 € + 2% 333 661 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 441 516 € + 6% 1 362 285 € + 30% 1 047 785 €
Andere uitgaven 88 041 € + 40% 63 023 € + 29% 48 925 €
TOTAAL UITGAVEN 350 447 € + 3% 339 900 € + 2% 333 661 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 64 875 € -40% - 46 463 € -662% 8 274 €
Resultaat boekjaar - 42 771 € -54% - 27 789 € -411% 8 932 €
Laatste update met NBB 28/01/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy