Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 674 241 € + 15% 584 866 € -14% 676 400 €
Uitgaven
Resultaat - 10 192 € -102% 429 210 € + 68% 255 667 €
 
Eigen vermogen 839 477 € -8% 916 119 € + 43% 640 459 €
Balanstotaal 1 244 136 € + 7% 1 159 236 € + 59% 728 180 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 090 808 € -1% 1 101 000 € + 63% 673 790 €
Investeringen
 
Brutomarge 577 598 € -47% 1 090 812 € + 76% 621 038 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 2 000 € 0% 2 000 €
Vlottende activa 1 242 136 € + 7% 1 157 236 € + 59% 728 180 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 244 136 € + 7% 1 159 236 € + 59% 728 180 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 839 477 € -8% 916 119 € + 43% 640 459 €
Vreemd vermogen 151 328 € + 169% 56 236 € + 3% 54 390 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 244 136 € + 7% 1 159 236 € + 59% 728 180 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 577 598 € -47% 1 090 812 € + 76% 621 038 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 674 241 € + 15% 584 866 € -14% 676 400 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 689 892 € -43% 1 215 669 € + 66% 731 931 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 112 294 € -10% 124 857 € + 13% 110 893 €
Bezoldigingen, pensioenen 587 443 € -11% 659 875 € + 13% 582 303 €
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 112 294 € -10% 124 857 € + 13% 110 893 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 10 130 € -102% 429 245 € + 1008% 38 735 €
Resultaat boekjaar - 10 192 € -102% 429 210 € + 68% 255 667 €
Laatste update met NBB 30/04/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy