Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 2 744 088 € + 4% 2 633 071 € -2% 2 687 698 €
Uitgaven
Resultaat 172 079 € -29% 243 442 € -12% 275 584 €
 
Eigen vermogen 2 065 343 € + 9% 1 893 265 € + 15% 1 651 323 €
Balanstotaal 2 639 130 € + 7% 2 472 650 € + 10% 2 249 319 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 880 315 € + 10% 1 714 693 € + 6% 1 617 888 €
Investeringen 15 376 € -72% 55 034 € + 285% 14 313 €
 
Brutomarge 2 598 610 € -3% 2 682 501 € + 8% 2 476 166 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 197 916 € -1% 200 653 € + 22% 164 324 €
Vlottende activa 2 441 214 € + 7% 2 271 996 € + 9% 2 084 994 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 639 130 € + 7% 2 472 650 € + 10% 2 249 319 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 065 343 € + 9% 1 893 264 € + 15% 1 651 323 €
Vreemd vermogen 573 787 € -1% 579 385 € + 16% 497 996 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 639 130 € + 7% 2 472 650 € + 10% 2 249 319 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 598 610 € -3% 2 682 501 € + 8% 2 476 166 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 36 000 € -12% 40 927 € + 19% 34 315 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 708 088 € + 4% 2 592 144 € -2% 2 653 383 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 758 453 € -2% 2 823 257 € + 5% 2 698 566 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 159 843 € + 14% 140 755 € -37% 222 400 €
Bezoldigingen, pensioenen 2 672 323 € + 7% 2 495 916 € + 9% 2 291 066 €
Andere uitgaven 18 398 € + 132% - 57 816 € -282% 31 805 €
TOTAAL UITGAVEN 159 843 € + 14% 140 755 € -37% 222 400 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 92 112 € -138% 244 402 € + 59% 153 296 €
Resultaat boekjaar 172 079 € -29% 243 442 € -12% 275 584 €
Laatste update met NBB 1/01/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy