Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 36 325 € -89% 339 833 € + 90% 179 290 €
 
Eigen vermogen 1 911 110 € + 2% 1 874 786 € + 22% 1 534 952 €
Balanstotaal 2 465 000 € + 6% 2 327 293 € + 11% 2 088 273 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 836 662 € 0% 1 827 793 € + 18% 1 551 411 €
Investeringen 47 655 € + 13064% 362 € -99% 35 524 €
 
Brutomarge 2 519 338 € -5% 2 657 997 € 0% 2 654 375 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 74 448 € + 58% 46 992 € -29% 65 926 €
Vlottende activa 2 390 552 € + 5% 2 280 301 € + 13% 2 022 347 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 465 000 € + 6% 2 327 293 € + 11% 2 088 273 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 1 911 110 € + 2% 1 874 785 € + 22% 1 534 952 €
Vreemd vermogen 553 890 € + 22% 452 507 € -4% 470 936 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 465 000 € + 6% 2 327 293 € + 11% 2 088 273 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 2 519 338 € -5% 2 657 997 € 0% 2 654 375 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 2 525 460 € 0% 2 517 329 € 0% 2 508 259 €
Andere uitgaven 35 423 € + 265% - 21 524 € -152% 41 662 €
TOTAAL UITGAVEN 2 525 460 € 0% 2 517 329 € 0% 2 508 259 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 41 543 € -126% 162 191 € + 55% 104 455 €
Resultaat boekjaar 36 325 € -89% 339 833 € + 90% 179 290 €
Laatste update met NBB 31/12/2021
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy