Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 8 816 € -74% 34 172 € + 153% - 64 503 €
 
Eigen vermogen 180 068 € + 5% 171 253 € + 25% 137 080 €
Balanstotaal 278 878 € + 12% 249 670 € -5% 262 980 €
 
Netto bedrijfskapitaal 177 818 € + 6% 167 213 € + 19% 140 741 €
Investeringen
 
Brutomarge 223 478 € + 10% 203 457 € + 50% 135 222 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 2 250 € -44% 4 040 € 0% 4 040 €
Vlottende activa 276 628 € + 13% 245 630 € -5% 258 940 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 278 878 € + 12% 249 670 € -5% 262 980 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 180 068 € + 5% 171 253 € + 25% 137 081 €
Vreemd vermogen 98 810 € + 26% 78 417 € -34% 118 200 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 278 878 € + 12% 249 670 € -5% 262 980 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 223 478 € + 10% 203 457 € + 50% 135 222 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 209 368 € + 20% 174 928 € -13% 201 945 €
Andere uitgaven
TOTAAL UITGAVEN 209 368 € + 20% 174 928 € -13% 201 945 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 9 908 € -70% 33 173 € + 152% - 63 381 €
Resultaat boekjaar 8 816 € -74% 34 172 € + 153% - 64 503 €
Laatste update met NBB 5/08/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy