Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 410 271 € -57% 962 355 € + 11% 865 759 €
Uitgaven
Resultaat 5 848 € -82% 32 609 € + 15% 28 247 €
 
Eigen vermogen 398 465 € + 1% 392 617 € + 9% 360 008 €
Balanstotaal 1 250 843 € + 3% 1 213 463 € + 9% 1 112 300 €
 
Netto bedrijfskapitaal 254 150 € + 12% 226 298 € + 99% 113 963 €
Investeringen -100% 9 486 € + 124% 4 235 €
 
Brutomarge - 20 189 € -107% 284 958 € + 19% 238 945 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 822 820 € -4% 860 798 € -3% 887 291 €
Vlottende activa 428 023 € + 21% 352 665 € + 57% 225 009 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 1 250 843 € + 3% 1 213 463 € + 9% 1 112 300 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 398 465 € + 1% 392 617 € + 9% 360 008 €
Vreemd vermogen 534 502 € + 4% 512 970 € -5% 541 416 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 1 250 843 € + 3% 1 213 463 € + 9% 1 112 300 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE - 20 189 € -107% 284 958 € + 19% 238 945 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 410 271 € -57% 962 355 € + 11% 865 759 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 962 355 € + 11% 865 759 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 430 460 € -36% 677 397 € + 8% 626 814 €
Bezoldigingen, pensioenen 149 708 € -51% 302 463 € -3% 313 083 €
Andere uitgaven 43 538 € -69% 141 874 € + 78% 79 610 €
TOTAAL UITGAVEN 430 460 € -36% 677 397 € + 8% 626 814 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 223 435 € -40% - 159 379 € -4% - 153 748 €
Resultaat boekjaar 5 848 € -82% 32 609 € + 15% 28 247 €
Laatste update met NBB 4/07/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy