Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 30 365 € -55% 66 861 € + 59% 41 983 €
 
Eigen vermogen 653 578 € + 68% 388 259 € + 20% 322 998 €
Balanstotaal 797 850 € + 51% 528 460 € + 17% 452 684 €
 
Netto bedrijfskapitaal 299 133 € -1% 301 909 € + 29% 233 640 €
Investeringen 290 914 € + 1658% 16 550 € + 57% 10 555 €
 
Brutomarge 864 873 € + 2% 847 314 € + 4% 814 563 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 354 445 € + 310% 86 350 € -3% 89 358 €
Vlottende activa 443 406 € 0% 442 110 € + 22% 363 326 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 797 850 € + 51% 528 460 € + 17% 452 684 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 653 578 € + 68% 388 259 € + 20% 322 998 €
Vreemd vermogen 144 272 € + 3% 140 201 € + 8% 129 686 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 797 850 € + 51% 528 460 € + 17% 452 684 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
BRUTOMARGE 864 873 € + 2% 847 314 € + 4% 814 563 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen 818 421 € + 8% 760 269 € + 3% 740 351 €
Andere uitgaven 24 831 € + 19% 20 939 € -40% 34 737 €
TOTAAL UITGAVEN 818 421 € + 8% 760 269 € + 3% 740 351 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 21 621 € -67% 66 106 € + 67% 39 474 €
Resultaat boekjaar 30 365 € -55% 66 861 € + 59% 41 983 €
Laatste update met NBB 4/12/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy