Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 1 296 139 € + 5% 1 233 554 € + 9% 1 136 104 €
Uitgaven
Resultaat - 63 216 € -7% - 58 963 € -103% - 29 006 €
 
Eigen vermogen 382 515 € -14% 445 731 € -11% 503 090 €
Balanstotaal 983 840 € -5% 1 034 530 € + 12% 922 808 €
 
Netto bedrijfskapitaal 367 083 € -18% 445 994 € -12% 506 573 €
Investeringen 16 142 € + 638% 2 187 € + 690% 277 €
 
Brutomarge 1 850 032 € + 3% 1 796 401 € + 5% 1 703 343 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 18 470 € + 232% 5 561 € + 13% 4 902 €
Vlottende activa 965 370 € -6% 1 028 969 € + 12% 917 905 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 983 840 € -5% 1 034 530 € + 12% 922 808 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 382 516 € -14% 445 732 € -11% 503 090 €
Vreemd vermogen 598 288 € + 3% 582 976 € + 42% 411 333 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 983 840 € -5% 1 034 530 € + 12% 922 808 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 850 032 € + 3% 1 796 401 € + 5% 1 703 343 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 75 883 € + 75% 43 402 € -40% 72 456 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 220 256 € + 3% 1 190 152 € + 12% 1 063 648 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 064 318 € + 4% 1 993 424 € + 3% 1 926 054 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 214 287 € + 9% 197 023 € -12% 222 712 €
Bezoldigingen, pensioenen 1 314 760 € 0% 1 319 938 € + 6% 1 242 898 €
Andere uitgaven 597 803 € + 12% 534 866 € + 9% 489 261 €
TOTAAL UITGAVEN 214 287 € + 9% 197 023 € -12% 222 712 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 62 532 € -7% - 58 403 € -103% - 28 816 €
Resultaat boekjaar - 63 216 € -7% - 58 963 € -103% - 29 006 €
Laatste update met NBB 5/05/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy