Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
Ontvangsten 2 131 099 € -5% 2 246 895 € -10% 2 503 096 €
Uitgaven
Resultaat 23 145 € + 366% 4 972 € + 221% - 4 098 €
 
Eigen vermogen 112 182 € + 20% 93 551 € + 40% 66 763 €
Balanstotaal 2 353 831 € -11% 2 642 189 € -2% 2 709 492 €
 
Netto bedrijfskapitaal 90 465 € + 42% 63 809 € + 22% 52 190 €
Investeringen -100% 16 212 € + 35% 12 000 €
 
Brutomarge 1 909 988 € -3% 1 966 724 € -9% 2 169 206 €
 
Balans 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
ACTIVA
Vaste activa 21 717 € -27% 29 742 € + 104% 14 573 €
Vlottende activa 2 332 114 € -11% 2 612 447 € -3% 2 694 919 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 353 831 € -11% 2 642 189 € -2% 2 709 492 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 112 182 € + 20% 93 551 € + 40% 66 763 €
Vreemd vermogen 2 241 649 € -12% 2 548 638 € -4% 2 642 729 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 353 831 € -11% 2 642 189 € -2% 2 709 492 €
 
Resultaatberekening 12/2020 % 12/2019 % 12/2018
BRUTOMARGE 1 909 988 € -3% 1 966 724 € -9% 2 169 206 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 333 € -97% 10 293 € + 11465% 89 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 2 130 766 € -5% 2 236 602 € -11% 2 503 007 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN -100% 2 248 218 € -10% 2 503 096 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 235 110 € -16% 281 494 € -16% 333 890 €
Bezoldigingen, pensioenen 562 432 € -8% 613 819 € + 2% 602 202 €
Andere uitgaven 1 317 827 € -2% 1 338 349 €
TOTAAL UITGAVEN 235 110 € -16% 281 494 € -16% 333 890 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 29 729 € + 104% 14 556 € -89% 128 126 €
Resultaat boekjaar 23 145 € + 366% 4 972 € + 221% - 4 098 €
Laatste update met NBB 4/07/2022
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy