Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 679 164 € + 4% 654 719 € + 5% 625 029 €
Uitgaven
Resultaat 14 341 € + 108% 6 882 € + 138% 2 892 €
 
Eigen vermogen 420 899 € + 4% 406 558 € + 2% 399 676 €
Balanstotaal 522 354 € + 3% 508 962 € + 3% 494 347 €
 
Netto bedrijfskapitaal 374 659 € -3% 387 820 € + 4% 373 060 €
Investeringen 12 655 € + 506% 2 088 € -60% 5 213 €
 
Brutomarge 527 376 € + 5% 503 880 € + 6% 477 025 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 47 115 € + 140% 19 653 € -26% 26 691 €
Vlottende activa 475 239 € -3% 489 309 € + 5% 467 656 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 522 354 € + 3% 508 962 € + 3% 494 347 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 420 899 € + 4% 406 558 € + 2% 399 676 €
Vreemd vermogen 101 455 € -1% 102 404 € + 8% 94 671 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 522 354 € + 3% 508 962 € + 3% 494 347 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 527 376 € + 5% 503 880 € + 6% 477 025 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 679 164 € + 4% 654 719 € + 5% 625 029 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 682 542 € + 3% 664 119 € + 6% 628 712 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 155 166 € -3% 160 239 € + 6% 151 687 €
Bezoldigingen, pensioenen 503 472 € + 3% 488 369 € + 5% 465 497 €
Andere uitgaven 10 324 € + 11% 9 278 € -6% 9 868 €
TOTAAL UITGAVEN 155 166 € -3% 160 239 € + 6% 151 687 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 13 580 € + 118% 6 233 € + 275% 1 660 €
Resultaat boekjaar 14 341 € + 108% 6 882 € + 138% 2 892 €
Laatste update met NBB 24/04/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy