Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 2 543 585 € + 18% 2 151 604 € + 19% 1 813 957 €
Uitgaven
Resultaat 84 784 € -66% 251 829 € + 349% - 101 112 €
 
Eigen vermogen 2 130 440 € + 5% 2 038 107 € + 42% 1 437 783 €
Balanstotaal 2 949 460 € + 8% 2 728 759 € + 33% 2 051 406 €
 
Netto bedrijfskapitaal 1 975 166 € + 5% 1 874 467 € + 53% 1 227 911 €
Investeringen 18 423 € + 62% 11 339 € + 330% 2 640 €
 
Brutomarge 1 102 249 € -1% 1 116 498 € + 25% 896 034 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 155 274 € -5% 163 640 € -22% 209 872 €
Vlottende activa 2 794 186 € + 9% 2 565 118 € + 39% 1 841 535 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 2 949 460 € + 8% 2 728 759 € + 33% 2 051 406 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 2 130 440 € + 5% 2 038 107 € + 42% 1 437 783 €
Vreemd vermogen 819 020 € + 19% 690 652 € + 13% 613 623 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 2 949 460 € + 8% 2 728 759 € + 33% 2 051 406 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE 1 102 249 € -1% 1 116 498 € + 25% 896 034 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 769 196 € + 12% 688 544 € -2% 705 913 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 1 774 389 € + 21% 1 463 060 € + 32% 1 108 044 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2 582 012 € + 18% 2 186 655 € + 18% 1 852 663 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 1 479 763 € + 38% 1 070 157 € + 12% 956 628 €
Bezoldigingen, pensioenen 942 064 € + 21% 781 519 € -14% 908 578 €
Andere uitgaven 74 528 € -1% 75 609 € -11% 84 714 €
TOTAAL UITGAVEN 1 479 763 € + 38% 1 070 157 € + 12% 956 628 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 85 657 € -67% 259 369 € + 367% - 97 257 €
Resultaat boekjaar 84 784 € -66% 251 829 € + 349% - 101 112 €
Laatste update met NBB 22/12/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy