Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
Ontvangsten 220 192 € -1% 222 364 € -25% 296 037 €
Uitgaven
Resultaat - 313 968 € + 1% - 318 339 € -157% 560 671 €
 
Eigen vermogen 5 499 576 € -5% 5 813 543 € -5% 6 131 882 €
Balanstotaal 9 205 060 € -4% 9 587 409 € -5% 10 109 860 €
 
Netto bedrijfskapitaal 5 560 034 € -3% 5 758 020 € + 1% 5 694 894 €
Investeringen -100% 26 275 € + 1% 25 982 €
 
Brutomarge 176 547 € + 725% 21 406 € -93% 327 567 €
 
Balans 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
ACTIVA
Vaste activa 3 146 844 € -5% 3 314 850 € -4% 3 455 900 €
Vlottende activa 6 058 216 € -3% 6 272 559 € -6% 6 653 960 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 205 060 € -4% 9 587 409 € -5% 10 109 860 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 5 499 576 € -5% 5 813 543 € -5% 6 131 882 €
Vreemd vermogen 59 484 € + 10% 53 866 € -58% 127 978 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 205 060 € -4% 9 587 409 € -5% 10 109 860 €
 
Resultaatberekening 12/2018 % 12/2017 % 12/2016
BRUTOMARGE 176 547 € + 725% 21 406 € -93% 327 567 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 220 192 € -1% 222 364 € -25% 296 037 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 599 885 € + 47% 409 079 € -20% 514 470 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 423 338 € + 9% 387 673 € + 107% 186 903 €
Bezoldigingen, pensioenen 125 159 € -10% 138 972 € + 19% 116 915 €
Andere uitgaven 192 699 € -2% 196 640 € -91% 2 291 705 €
TOTAAL UITGAVEN 423 338 € + 9% 387 673 € + 107% 186 903 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 141 311 € + 55% - 314 206 € + 85% - 2 081 052 €
Resultaat boekjaar - 313 968 € + 1% - 318 339 € -157% 560 671 €
Laatste update met NBB 26/11/2019
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy