Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
Ontvangsten 194 510 € -12% 220 192 € -1% 222 364 €
Uitgaven
Resultaat - 195 792 € + 38% - 313 968 € + 1% - 318 339 €
 
Eigen vermogen 5 303 783 € -4% 5 499 576 € -5% 5 813 543 €
Balanstotaal 9 449 013 € + 3% 9 205 060 € -4% 9 587 409 €
 
Netto bedrijfskapitaal 6 489 280 € + 17% 5 560 034 € -3% 5 758 020 €
Investeringen 24 523 € -100% 26 275 €
 
Brutomarge - 344 € -100% 176 547 € + 725% 21 406 €
 
Balans 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
ACTIVA
Vaste activa 2 479 071 € -21% 3 146 844 € -5% 3 314 850 €
Vlottende activa 6 969 943 € + 15% 6 058 216 € -3% 6 272 559 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 9 449 013 € + 3% 9 205 060 € -4% 9 587 409 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 5 303 784 € -4% 5 499 576 € -5% 5 813 543 €
Vreemd vermogen 61 230 € + 3% 59 484 € + 10% 53 866 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 9 449 013 € + 3% 9 205 060 € -4% 9 587 409 €
 
Resultaatberekening 12/2019 % 12/2018 % 12/2017
BRUTOMARGE - 344 € -100% 176 547 € + 725% 21 406 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 194 510 € -12% 220 192 € -1% 222 364 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 468 402 € -22% 599 885 € + 47% 409 079 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 468 746 € + 11% 423 338 € + 9% 387 673 €
Bezoldigingen, pensioenen 115 408 € -8% 125 159 € -10% 138 972 €
Andere uitgaven 313 236 € + 63% 192 699 € -2% 196 640 €
TOTAAL UITGAVEN 468 746 € + 11% 423 338 € + 9% 387 673 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 866 989 € -514% - 141 311 € + 55% - 314 206 €
Resultaat boekjaar - 195 792 € + 38% - 313 968 € + 1% - 318 339 €
Laatste update met NBB 10/06/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy