Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
Ontvangsten 73 528 840 € + 4% 70 666 422 € + 10% 64 359 526 €
Uitgaven 73 015 394 € + 5% 69 526 203 € + 6% 65 409 162 €
Resultaat 2 241 453 € 0% 2 249 063 € + 360% 488 752 €
 
Eigen vermogen 25 617 683 € + 10% 23 376 230 € + 11% 21 127 167 €
Balanstotaal 48 063 007 € + 14% 42 298 208 € + 8% 39 013 487 €
 
Netto bedrijfskapitaal 14 320 248 € + 12% 12 775 310 € + 14% 11 242 426 €
Cashflow 2 964 698 € -7% 3 204 077 € + 75% 1 829 609 €
Investeringen 1 709 761 € + 2% 1 679 764 € + 84% 911 927 €
 
Balans 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 13 067 141 € + 4% 12 516 119 € + 5% 11 905 311 €
Vlottende activa 34 995 866 € + 18% 29 782 089 € + 10% 27 108 176 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 48 063 007 € + 14% 42 298 208 € + 8% 39 013 487 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 25 617 683 € + 10% 23 376 230 € + 11% 21 127 167 €
Vreemd vermogen 20 679 368 € + 22% 17 010 529 € + 7% 15 869 500 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 48 063 007 € + 14% 42 298 208 € + 8% 39 013 487 €
 
Resultaatberekening 12/2021 % 12/2020 % 12/2019
ONTVANGSTEN
Omzet 53 482 518 € + 1% 52 768 020 € + 9% 48 370 706 €
Schenkingen 248 € -98% 15 117 € + 485% 2 584 €
Legaten
Kapitaal- en intrestsubsidies -100% 15 926 386 €
Lidgeld 18 443 € + 1% 18 285 € -69% 59 850 €
Andere bedrijfsopbrengsten 965 574 € -3% 995 758 € -6% 1 061 552 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 74 494 414 € + 4% 71 662 180 € + 10% 65 421 077 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 304 072 € -20% 381 848 € + 42% 268 200 €
Diensten en diverse goederen 9 652 794 € + 9% 8 865 826 € + 4% 8 545 822 €
Bezoldigingen, pensioenen 61 808 436 € + 5% 58 941 684 € + 7% 54 907 954 €
Andere uitgaven 1 250 092 € -6% 1 336 845 € -21% 1 687 188 €
TOTAAL UITGAVEN 73 015 394 € + 5% 69 526 203 € + 6% 65 409 162 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 1 632 791 € -24% 2 143 705 € + 17892% 11 915 €
Resultaat boekjaar 2 241 453 € 0% 2 249 063 € + 360% 488 752 €
Laatste update met NBB 23/03/2023
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy