Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Sint-Michielsbeweging Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: SINT-MICHIEL AGAPE

Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer

Adres
Heilige Geeststraat 2
8500 - Kortrijk

Oprichtingsjaar
2007

Armoedebestrijding - Jongeren


Telefoon (algemeen nummer)
056 24 56 30

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De vereniging heeft als doel initiatieven te ontwikkelen voor mensen in nood, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren en hun gezinnen. Concrete projecten: 1) Onthaalhuis Emmanuel voor gezinnen in nood. Hier worden ze onthaald, geholpen bij administratie. Hier worden punten toegekend voor onze sociale…

MISSIE

De vereniging heeft als doel initiatieven te ontwikkelen voor mensen in nood, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren en hun gezinnen. Concrete projecten: 1) Onthaalhuis Emmanuel voor gezinnen in nood. Hier worden ze onthaald, geholpen bij administratie. Hier worden punten toegekend voor onze sociale winkel Potpourri. (Brugge) 2) Vredesklas: Huiswerkklas voor kinderen uit de lagere school (6-12 jaar). Ze worden begeleid door jonge mensen, krijgen een gezond vieruurtje en kans tot sport en spel. Waar nodig wordt tussengekomen in de betaling van schoolfacturen. Er is communicatie met de school. (Gent en Kortrijk) 3) Dream: Huiswerkklas voor jongeren van de middelbare school (12-18 jaar). Ze worden begeleid, krijgen een gezond vieruurtje en vinden een rustige plaats om voor school te werken. Er is de mogelijkheid om voor de school op een computer te werken en een kwaliteitsvolle afdruk te maken. Bij specifieke leerproblemen (vb. wiskunde, taal) worden hiervoor vrijwilligers aangesproken. Waar nodig wordt tussengekomen in de betaling van schoolfacturen. (Gent, Kortrijk) 4) Future geeft aan jongeren vanaf 18 jaar de kans een diploma te behalen en werk te vinden. Dit kan door ondersteuning van studiekosten, huisvesting en vb. de bekostiging van psychologische begeleiding. (Kortrijk, Brugge, Gent, Leuven) 5) Porta Aperta gaat voor nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen een huurcontract voor een woning aan met een eigenaar op de private huurmarkt. Na verloop van tijd kan het contract overgaan op het gezin zelf. De vluchtelingengezinnen worden begeleid door buddygezinnen die hen helpen bij hun integratie en in vriendschap samen op weg. Ook jonge vluchtelingen worden ondersteund met huisvesting en begeleiding voor hun integratie. (Kortrijk, Waregem, Gent, Brugge). 6) Ora et labora: Tieners gaan op bezoek bij bejaarden in de buurt (Kortrijk en Gent). Door het coronavirus is dit tijdelijk niet mogelijk. 7) Bakfietsrondes: Jongeren verdelen voedsel (meestal overschotten) bij gezinnen aan huis en bij organisaties (Kortrijk, Gent, Brugge, Leuven) 8) Potpourri: Potpourri is de winkel waar mensen in nood via een regeling met een puntenkaart producten kunnen kiezen, dit gaat zowel om levensnoodzakelijke (eten, hygiënische producten) als nuttige zaken zoals bijvoorbeeld huisvuilzakken per stuk. In Potpourri vinden mensen in nood een luisterend oor terwijl ze wachten en worden ze behandeld als klanten (Kortrijk, Brugge) Deze projecten zijn in samenwerking met en aanvullend bij de professionele hulpverlening en andere organisaties. Als christelijke organisatie heten we iedereen welkom om beroep op ons te doen en respecteren we ieders geloofsovertuiging. Voor ons staat de vriendschap met mensen in nood centraal. We willen jonge mensen kansen geven zodat ze voluit kunnen leven en meedraaien in de maatschappij.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

DETAIL IN PDF

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Educatieve projecten Vredesklas, Dream, Future

  Vredesklas: 6-12 jaar Dream: 12-18 jaar Future: 18-30 jaar

  MEER

 • Porta Aperta

  De VZW gaat een huurcontract aan voor een woning en mag dit onderverhuren. Na verloop van tijd gaat dit over op het gezin. Buddygezinnen helpen bij de integratie. Dit gaat om gezinnen en jongeren.

  MEER

 • Potpourri-Onthaalhuis-Bakfietsronde

  Onthaalhuis: administratie en onthaal, punten toekennen voor in de sociale winkel. Potpourri: sociale winkel waar mensen met hun punten zelf producten kiezen. Bakfietsronde: jongeren halen voedseloverschotten op en brengen die naar gezinnen en organisaties.

  MEER

 • Ora en labora

  1 keer perer maand gaan jongeren op bezoek bij bejaarden. Ervoor of erna hebben ze samen een verdiepend moment en vorming. Door het coronavirus is dit tijdelijk niet mogelijk.

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy