Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

IMLandelijk Vzw

Officiële naam: IMLandelijk Vzw

Adres
Burg.H.Debackerestraat 26
8501 - Kortrijk - Bissegem

Oprichtingsjaar
2021

Gezondheid (geestelijke) - Mensenrechten


Telefoon (algemeen nummer)
0498856824

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
IMLandelijk staat voor Incest (integratie) Misbruik ( Maatschappelijk) Landelijk. Onze missies en doelstellingen zijn tweeledig -Ondersteuning op persoonlijk, maatschappelijk en juridisch vlak aan slachtoffers seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. We bieden tal van activiteiten aan, met als kernwoord, lotgenotencontacten. - Hulp aanbieden aan alle (kwetsbare)…

MISSIE

IMLandelijk staat voor Incest (integratie) Misbruik ( Maatschappelijk) Landelijk. Onze missies en doelstellingen zijn tweeledig -Ondersteuning op persoonlijk, maatschappelijk en juridisch vlak aan slachtoffers seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. We bieden tal van activiteiten aan, met als kernwoord, lotgenotencontacten. - Hulp aanbieden aan alle (kwetsbare) kinderen en jongeren binnen de algemene en specifieke problematiek rond seksualiteit en het grensoverschrijdende, om bij te dragen aan persoonlijke en maatschappelijke zelfontplooiing, integratie, emancipatie én participatie, rekening houdend met elk zijn eigen kunnen en doelen. Met respect en privacy. Alles gratis en met begeleiding. Doelstellingen 1. Organiseren van laagdrempelige ( persoonlijke en groepsgebonden) ontmoetingen, lotgenotencontacten en vrijetijdsaanbod . 2. Binnen de maatschappelijke context functioneren als brugfunctie, informatie verstrekken waar nodig, steeds bereid samen op weg te gaan. Alles vertrekkende vanuit de deelnemers zelf, met als doel het verhogen van zelfontwikkeling, kennis. 3. Binnen de politieke context opkomen voor de belangen van slachtoffers seksueel geweld, IFG. Driemaandelijkse vergaderingen met zowel het Middenveld als diverse departementen leiden tot aangeven van de lacunes die ons meegegeven worden door slachtoffers, hun omgeving, omstaanders, professionele hulpverleners, de burger in het algemeen 4. Toegankelijkheid op een laagdrempelige manier naar een divers doelpubliek. Gratis, vrijblijvend,...

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Praatgroep lotgenoten beginners/gevorderden

  Afhankelijk van de Coronamaatregelen samenkomen op een anonieme, onafhankelijke plaats, anders online via een beveiligde verbinding. Waar men onder leiding van een ervaringsdeskundige en een vrijwilliger die ervaring heeft in professionele hulpverlening, zijn verhaal kwijt kan onder lotgenoten. De methodiek wordt bepaald door de leden…

  MEER

 • Wudang Taichichuangroep ( verdedigingstechniek)

  Een groepsgebeuren waar op een laag tempo de traditionele lange rond vorm van Wudang Tai Chi Chuan wordt aangeleerd, dit onder begeleiding van een professional en een ervaringsdeskundige. Het kan worden beoefend voor zelfverdediging, maar ook om de gezondheid en welzijn van lichaam en geest…

  MEER

 • Sensibiliserend en curatief aanbod, gericht op kinderen en jongeren

  Interactieve toneelvoorstelling vanaf 5j-8j, rond lichamelijkheid, gevoelens, zelfbeschikkingsrecht. Een gratis didactische map, net als een link naar de liedjes wordt aan de verantwoordelijke van de doelgroep bezorgd. Jongeren vanaf 16j bieden we een exclusieve praatgroep onder lotgenoten aan, anoniem, gratis, vrijblijvend, onafhankelijk. Dit onder deskundige…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy