Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Eerstelijnzone Mechelen-Katelijne

Adres
Zakstraat 13/1
2800 - Mechelen

Oprichtingsjaar
2019

Gezondheid (fysieke) - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
0493 39 78 39

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne is een samenwerkend en daadkrachtig netwerk van partners, zowel professionelen als mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en/of leven. De persoon met een zorg of ondersteuningsnood met al…

MISSIE

Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne is een samenwerkend en daadkrachtig netwerk van partners, zowel professionelen als mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en/of leven. De persoon met een zorg of ondersteuningsnood met al zijn mogelijkheden en noden staat centraal in dit netwerk. ELZ Mechelen-Katelijne neemt initiatieven om de werking van de verschillende welzijns- en zorgactoren beter op elkaar af te stemmen zodat personen met een zorg- en ondersteuningsnood hun weg vinden naar het meest geschikte aanbod en het aanbod indien nodig tot bij hen wordt gebracht. ELZ Mechelen-Katelijne ontdekt hiaten in het aanbod voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, brengt overlap in kaart en bekijkt hoe de ELZ oplossingen kan vinden en opnemen. De ELZ neemt een signaalfunctie op, treedt in dialoog en streeft samenwerking na met overheden en andere relevante maatschappelijke actoren. Binnen de ELZ Mechelen- Katelijne leggen we de klemtoon op: - Het versterken van de personen met een zorg- en ondersteuningsnood zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk de regie over hun eigen functioneren op te nemen, keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor op te nemen. - Inclusief werken met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in ons werkingsgebied. We doen dit door: Elkaar beter te leren en blijven kennen: - Zowel binnen als tussen de sectoren welzijn, zorg en lokale besturen nemen we initiatieven om elkaar te inspireren en mogelijke drempels in de samenwerking weg te werken. Proactief werken: - We benaderen personen met een zorg- en ondersteuningsnood proactief in functie van hun toegang tot zorg- en welzijnsvoorzieningen. Outreachend werken - We leggen zelf actief contacten in plaats van af te wachten. Hiermee beogen we zo inclusief mogelijk te werken. Door outreachende praktijken hebben we ook bijzondere aandacht voor doelgroepen die we moeilijk bereiken. Buurtgericht werken - We versterken de component “buurtgerichte zorg”, waarbij we op buurtniveau via een participatief proces en vanuit verschillende invalshoeken de ecologische, sociaaleconomische, … determinanten van (on)welzijn en (on)gezondheid in beeld brengen. De kennis over deze determinanten op buurtniveau leidt tot een strategische aanpak van noodzakelijke structurele veranderingen vanuit de ELZ op verschillende beleidsniveaus.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

100.000€ - 200.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 1 tot 4

AANTAL VRIJWILLIGERS: Geen vrijwilligers

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy