Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Filter Café Filtré Atelier

Adres
Jubelfeestlaan, 79 15
1080 - Sint-Jans-Molenbeek

Oprichtingsjaar
2019

Gezondheid (fysieke) - Milieu


Telefoon (algemeen nummer)
0477258638

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Vertrekkende vanuit de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren in steden en gemeenten wil de vzw acties ondernemen om mensen te sensibiliseren en voorstellen formuleren om de luchtkwaliteit te verbeteren. De luchtkwaliteit wordt verbeterd door in te zetten op mobiliteit, kwalitatieve openbare ruimte, verkeersveiligheid, groene…

MISSIE

Vertrekkende vanuit de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren in steden en gemeenten wil de vzw acties ondernemen om mensen te sensibiliseren en voorstellen formuleren om de luchtkwaliteit te verbeteren. De luchtkwaliteit wordt verbeterd door in te zetten op mobiliteit, kwalitatieve openbare ruimte, verkeersveiligheid, groene ruimte, ontwikkelen van fiets en wandelnetwerken, inzetten op een nieuwe modalshift,…; De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: - acties ondernemen om de luchtvervuiling en de bijhorende thema’s bekend te maken bij het grote publiek; - organiseren van evenementen die de thema’s van het doel in de kijker zetten; - workshops organiseren waarbij gezocht wordt naar (ruimtelijke) oplossingen om de luchtkwaliteit en leefomgeving te verbeteren op het vlak van mobiliteit, openbare ruimte, verkeersveiligheid, groene ruimte,…; - participatietrajecten opzetten en/of begeleiden die burgers, experten, specialisten, architecten, stedenbouwkundigen, … bij elkaar brengen; - opmaak van ruimtelijke voorstellen, oplossingen, visies, ideeën, … en/of de verbeelding; - aanstellen van externe architecten, stedenbouwkundigen of anderen voor de opmaak van ruimtelijke voorstellen, oplossingen, visies, ideeën, … en/of de verbeelding ervan; - organiseren van tentoonstellingen en debatten; - opmaak van publicaties; - deelnemen aan (openbare) aanbestedingen waarbij (toekomst) visies en concepten worden gevraagd die gelinkt zijn aan luchtkwaliteit en de bijhorende thema’s. - organiseren en geven van lezingen;

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

DETAIL IN PDF

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Air for Schools - Zomerstraat / Winterstraat

  De Picardstraat in Molenbeek werd gedurende 6 zomerweken opengesteld. De buurtbewoners die vaak klein behuisd zijn en geen eigen buitenruimte hebben de publieke ruimte ingenomen. FCFa organiseerde allerhande activiteiten ism verschillende organisaties en ontwikkelde in navolging van een co-creatief atelier een toekomstvisie. Die visie werd…

  MEER

 • Air for Schools - Sport in de stad

  Sporten in Brussel is geen evidentie. Enerzijds is de luchtkwaliteit ondermaats maar anderzijds is de publieke ruimte onveilig en niet toegespitst op sporten van aan de voordeur. Daarom wordt binnen de vijfhoek een sporttraject bedacht en ruimtelijk uitgetekend. Een loopwedstrijd op het traject wil het…

  MEER

 • Horizon Atelier

  Samen met Heroes for Zero, Architecture Workroom Brussels en BRAL.Brussels zet Filter Café Filtré haar schouders onder het project 'Het andere atelier' in het kader van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 van Brussel Mobiliteit. We organiseren wandelingen (Heroes), lezingen met bevlogen sprekers uit binnen- en…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy