Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Verslavingskoepel Kempen VZW

Officiële naam: Verslavingskoepel Kempen VZW

Adres
Kinschot 20
2470 - Retie

Oprichtingsjaar
2018

Gezondheid (geestelijke)


Telefoon (algemeen nummer)
+32479952726

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
• De hulp voor een persoon met een verslaving en de preventie van verslaving moeten verbeterd worden. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen professionelen onderling, zelfhulpgroepen onderling alsook tussen professionelen en zelfhulpgroepen, met respect voor mekaars deskundigheid en grenzen. Hierbij staat de hulpvrager centraal. •…

MISSIE

• De hulp voor een persoon met een verslaving en de preventie van verslaving moeten verbeterd worden. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen professionelen onderling, zelfhulpgroepen onderling alsook tussen professionelen en zelfhulpgroepen, met respect voor mekaars deskundigheid en grenzen. Hierbij staat de hulpvrager centraal. • De doelgroep zijn personen die een verslavingsprobleem hebben of gehad hebben, hun omgeving, de mantelzorgers, de vrijwilligers en de professionelen. • Wij willen de communicatie met betrekking tot verslaving in de Kempen verbeteren door het creëren van openheid, transparantie en participatie. Dit door mekaar persoonlijk te leren kennen. Met dit initiatief willen we een aanspreekpunt zijn, goed herkenbaar, dat deel uitmaakt van een groter geheel en aldus de Vlaamse visietekst in de Kempen concreet vorm wil geven. • We willen samenwerking tussen alle doelgroepen verbeteren, met het creëren van meer inzicht in mekaars werkterrein, meer overzicht te realiseren in het landschap van de verslaving, meer afstemming te realiseren en een brede maatschappelijke sensibilisering na te streven. Dit zijn de doelen van het Kempische model. • We willen alle deskundigheid samen brengen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen die een meerwaarde bieden.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy