Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Zorgdorpen

Officiële naam: Zorgdorpen vzw

Zorgdorpen is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die op zoek zijn n…

Adres
Poelstraat 102
9820 - Merelbeke

Oprichtingsjaar
2018

Huisvesting - Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
0491 39 46 62

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
‘Zorgdorpen’ is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden. ‘Zorgdorpen’ biedt aan deze personen een integrale hulpverlening aan die op maat is en op vraag van de bewoner. ‘Zorgdorpen’ wil de personen met een zorgvraag aanzetten om…

MISSIE

‘Zorgdorpen’ is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag die tijdelijk of permanent wensen ondersteund te worden. ‘Zorgdorpen’ biedt aan deze personen een integrale hulpverlening aan die op maat is en op vraag van de bewoner. ‘Zorgdorpen’ wil de personen met een zorgvraag aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of in beweging te blijven en dit in geest en lichaam. We hebben hierbij oog voor het plaatsen van zorgvraag in het leven van de bewoner. Dit doen we met heel veel zorg voor de intimiteit van de cliënt. Op die manier proberen we iedere persoon met een zorgvraag maximale kansen te geven om te komen tot een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maatschappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keuzes. ‘Zorgdorpen’ wil een gemeenschap van zorgvragers en personeelsleden zijn, gebaseerd op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. Dit willen we laten zien in de dagelijkse ontmoetingen in goede maar ook in minder goede dagen. ‘Zorgdorpen’ is een transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij er zorg wordt gedragen voor ieder personeelslid en waarbij ieder personeelslid zich engageert om permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle zorg. ‘Zorgdorpen’ wil een belangrijke partner zijn voor collegae, wil een goede buur zijn en wil zich op een dienstbare wijze integreren in de ruimere maatschappelijke context.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

van 1 tot 2.000.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 100 tot 199

AANTAL VRIJWILLIGERS: 51 tot 100

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy