Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

ArmenTeKort vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: ARMEN TE KORT

Empower to Connect, Connect to Empower

Adres
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 12
2060 - Antwerpen(7)

Oprichtingsjaar
2013

Armoedebestrijding - Onderwijs/Talentontwikkeling


Telefoon (algemeen nummer)
032333336

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
ArmenTeKort wil - samen met duizenden vrijwilligers en burgers - demonstreren dat kansarmoede binnen onze generatie afgeschaft kan worden. In Antwerpen woont 17% van de inwoners in armoede. Armoede is zoveel meer dan financiële problemen, het betekent minder keuzemogelijkheden en uitsluiting op vlak van werk,…

MISSIE

ArmenTeKort wil - samen met duizenden vrijwilligers en burgers - demonstreren dat kansarmoede binnen onze generatie afgeschaft kan worden. In Antwerpen woont 17% van de inwoners in armoede. Armoede is zoveel meer dan financiële problemen, het betekent minder keuzemogelijkheden en uitsluiting op vlak van werk, huisvesting, onderwijs, gezondheid en sociale activiteiten. Van die 80.000 mensen leeft ongeveer een tiende in kansarmoede. Met kansarmoede bedoelen we dat de maatschappelijke systemen verhinderen dat mensen uit deze armoede geraken. De huidige beleidsmaatregelen volstaan niet om dit onrecht de wereld uit te helpen. Bovendien moet de bestaande hulpverlening met steeds minder middelen een groeiende groep mensen in kansarmoede helpen. Hierdoor blijft er geen tijd over voor echt warm, menselijk contact. Nochtans is interactie, echt gehoord en gezien worden, uitermate belangrijk voor deze kwetsbare groep. Volgens professor Tine Van Regenmortel (KUL-HIVA) kunnen mensen in armoede op eigen kracht hun situatie overstijgen als de samenleving hiervoor de nodige middelen voorziet. En daar ligt de missie van ArmenTeKort. ArmenTeKort is een actieonderzoeksproject dat de huidige generatie wil uitdagen om kansarmoede af te schaffen. Om de kloof tussen mensen in kansarmoede en de maatschappij te overbruggen, zet ArmenTeKort in op buddywerking. ArmenTeKort zoekt veerkrachtige Antwerpenaren, geeft hen een gratis, pedagogisch onderbouwde opleiding in empowerment en verbindt hen dan met een stadsgenoot in kansarmoede. In een traject van twee jaar gaan ze regelmatig met elkaar op stap. Ze worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen. Kansbiedende buddy’s ondersteunen en versterken hun kanszoekende buddy’s door hen opnieuw in zichzelf en hun talenten te laten geloven. Samen werken ze naar samenleving zonder kansarmoede. ArmenTeKort heeft de ambitie om tegen eind 2023 vijfduizend buddyduo’s te vormen om zo een blauwdruk ontwikkelen voor een warme, menswaardige maatschappij. Ondertussen werden er al 1.000 buddyduo’s samengebracht in Antwerpen en werd het project uitgerold in de Kempen en in Genk. ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. Met één klik. Tussen twee mensen.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

500.000€ - 1.000.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 8

AANTAL VRIJWILLIGERS: 101 tot 500

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Als jong zijn moeilijk is.

    We willen deze jongeren matchen met jongeren die het wel goed hebben en hen in een tweejarig empowerend traject samen op pad sturen.

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy