Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

SMES-B Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: SANTE MENTALE & EXCLUSION SOCIALE BELGIQUE

Adres
Papenvest 78
1030 - Schaarbeek

Oprichtingsjaar
2001

Armoedebestrijding - Gezondheid (geestelijke)


Telefoon (algemeen nummer)
025354466

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
SMES- België werkt op de raakvlakken van geestelijke gezondheidszorg en sociaal welzijn. Het web van geestelijke problemen en sociale uitsluiting waarin mensen verstrikken kan de toegang tot sociale hulp of gezondheidszorgen ernstig bemoeilijken, wat vraagt om een globale aanpak. Door de aanpak om op de…

MISSIE

SMES- België werkt op de raakvlakken van geestelijke gezondheidszorg en sociaal welzijn. Het web van geestelijke problemen en sociale uitsluiting waarin mensen verstrikken kan de toegang tot sociale hulp of gezondheidszorgen ernstig bemoeilijken, wat vraagt om een globale aanpak. Door de aanpak om op de kruising van deze twee sectoren te werken bevordert de organisatie op een praktische manier deze ontkokering alsook een aanpak die beter de realiteit van onze doelgroep in rekening brengt. Onze doelgroep is dubbel. We richten ons vooreerst op steun aan actoren die te veel moeite hebben met problematische situaties waar geestelijke gezondheid en sociale uitsluiting elkaar alsmaar versterken. Ook richten we ons tot mensen die zelf problemen met hun sociale situatie en geestelijke gezondheid opstapelen. Door rechtstreeks met deze personen te werken probeert SMES-B een netwerk van professionelen te herstellen. Concreet richten we ons tot mensen die zowel sociaal als m.b.t. hun geestelijke gezondheid in een bijzonder precaire situatie zitten, en daklozen, als hulpverleners die met deze doelgroepen in contact staan. SMES-B heeft als activiteiten: 1) Het project Housing First dat een directe toegang tot een woonplaats verleent aan daklozen die problemen met geestelijke gezondheidszorg of verslaving opstapelen en hen een intensieve begeleiding op maat biedt om zich langzaam terug in de maatschappij thuis te doen voelen. 2)Onze 'afdeling ondersteuning' van SMES-B die tussenkomt in de klinische en maatschappelijke vakgebieden: deze begeleidt hulpverleners die met de beschreven doelgroepen in contact staan. 3) Intervisies die zich richten op samenkomsten van professionelen in de sociale sector en de geestelijke gezondheidszorg, waarbij problematische situaties worden aangekaart en reflecties gedeeld worden. 4) Een instrument voor uitwisseling welke transversale problemen rond het maatschappelijke en het geestelijke onwelbevinden analyseert en hierbij praktische en meer politieke antwoorden tracht uit te werken. 5) Een netwerk dat 'olie in de raderen' brengt bij de verschillende actoren, zich richtend op de sociale sector en de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij denken we aan informatieoverdracht, het organiseren van overleg, publicaties e.a. SMES-B werkt zich adequaat in in de sociale vernieuwing, met de ontkokering dat het promoot maar ook met de verschillende projecten dat het ondersteunt.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

200.000€ - 300.000€

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 10 tot 19

AANTAL VRIJWILLIGERS: Geen vrijwilligers

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Housing First Brussel

  SMES-b richt zich via professionelen op toegang aan en behoud van hulp en gezondheidszorg aan mensen die in een precaire situatie vertoeven en geestelijk onwelbevinden uiten. Housing First biedt toegang tot huisvesting voor daklozen welke problemen hebben met geestelijke gezondheid of verslaving. Hierbij wordt een…

  MEER

 • Afdeling ondersteuning (cellule d'appui)

  Onze 'afdeling ondersteuning' van SMES-B die tussenkomt in de klinische en maatschappelijke vakgebieden: deze begeleidt hulpverleners die met de beschreven doelgroepen in contact staan.

  MEER

 • Netwerkvorming

  Een netwerk dat 'olie in de raderen' brengt bij de verschillende actoren, zich richtend op de sociale sector en de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij denken we aan informatieoverdracht, het organiseren van overleg, publicaties e.a. SMES-B werkt zich adequaat in in de sociale vernieuwing, met de ontkokering…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy