Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wildgroei-VZW Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: WILDGROEI, ZELFHULPGROEP VOOR MENSEN MET NIET-GOEDAARDIGE HEMATOLOGISCHE AANDOEINGEN

Adres
Vandermarckestraat 30
3560 - Lummen

Oprichtingsjaar
1997

Gezondheid (fysieke)


Telefoon (algemeen nummer)
+32 13 52 30 92

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Onze vzw staat in voor de begeleiding van mensen met niet-goedaardige hematologische problemen. Onze lotgenotenvereniging biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen. Wij organiseren een zestal activiteiten per jaar dit kan gaan van medische uiteenzettingen tot…

MISSIE

Onze vzw staat in voor de begeleiding van mensen met niet-goedaardige hematologische problemen. Onze lotgenotenvereniging biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen. Wij organiseren een zestal activiteiten per jaar dit kan gaan van medische uiteenzettingen tot een culturele uitstap. Er wordt geen lidgeld gevraagd. Verder wil de groep de onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen. Indien gewenst kan dit onder begeleiding van professionele hulpverleners of door deskundigen. De groep is ook een schakel tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen en professionelen anderzijds; dit door o.a. de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen. Tenslotte wil Wildgroei-VZW de belangen behartigen van haar leden dit via kanalen zoals ZOPP, het Vlaams patiëntenplatform en Kom op tegen Kanker

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

< 100.000€

 

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Opbouwen van nieuwe website

    Als we over voldoende financiële middelen beschikken gaan we onze site een nieuw kleedje geven.

    MEER

  • Meer en beter samenwerken met andere organisaties

    Een samenwerking met andere zelfhulpgropen dringt zich op

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy