Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN

Dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking

Adres
Botermelkstraat 201
9300 - Aalst

Oprichtingsjaar
1989

Personen met een handicap


Telefoon (algemeen nummer)
(053)76 79 79

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We geloven dat vreugde van te leven en in het leven, het herkenningsteken is van het dagelijks welzijn en kwaliteit van leven. We willen aan deze kwaliteit meewerken door ondersteuning op maat aan te bieden…

MISSIE

Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We geloven dat vreugde van te leven en in het leven, het herkenningsteken is van het dagelijks welzijn en kwaliteit van leven. We willen aan deze kwaliteit meewerken door ondersteuning op maat aan te bieden aan de persoon met een beperking. Deze ondersteuning komt tot stand door een gelijkwaardige samenwerking tussen de persoon met beperking, diens sociaal netwerk, de medewerkers van Levensvreugde Verblijven en eventuele andere zorgpartners. We vertrekken vanuit een Christelijke mens- en maatschappijvisie. Levensvreugde Verblijven vzw wil een aangepaste ondersteuning bieden met als doel zelfrealisatie, een kwaliteitsvol leven en maximale kansen tot maatschappelijke integratie voor de persoon met een beperking. We streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. We willen ons zorgaanbod afstemmen op de vragen en noden van de persoon met een beperking en diens netwerk. We fungeren als aanbieder van aanvullende professionele handicap specifieke zorg die aansluit bij de breder gedragen reguliere zorg voor een persoon met een beperking. In onze voorziening kunnen zowel minderjarigen als volwassenen met een verstandelijke beperking terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning en/of begeleiding. Sommigen hebben een vrij hoge zelfredzaamheid, anderen hebben dan weer een zware zorgnood. Onze minderjarigenafdeling bestaat uit één leefgroep, MFC “De Appelboom”. In dit multifunctioneel centrum bieden we dagelijks ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 2 tot 25 jaar met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bestaat uit verblijf, dagopvang, dagbesteding en kortdurende opvang. Dit kan desgewenst gecombineerd worden met contextbegeleiding. De kinderen en jongeren krijgen intensieve ondersteuning op medisch, pedagogisch, emotioneel en sociaal vlak. In de dagelijkse werking wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd, en wordt verzorging, huiselijke warmte en veiligheid aangeboden. Voor de kinderen met autisme is er een aangepaste “autiwerking”. Voor volwassenen bieden we woonondersteuning, dagondersteuning en kortdurende ondersteuning aan. In de verschillende ondersteuningsvormen werken we met groepen op maat van elke zorggebruiker en diens specifieke noden en mogelijkheden. We bieden woonondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking. De zorggebruikers leven in leefgroepen die heterogeen samengesteld zijn wat betreft hun mogelijkheden. In de mate van het mogelijke worden ze begeleid door vaste en vertrouwde medewerkers. Er wordt een leef- en woonsituatie aangeboden waarbij de nadruk ligt op een aangename huiselijke sfeer, ontspanning en lichamelijk welzijn. Er is ook de mogelijkheid tot kortdurende ondersteuning. Wonen in de stad is een aangepaste woonvorm voor personen met een verstandelijke beperking die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen. De principes van integratie, bevorderen van zelfredzaamheid en het scheppen van ontplooiingskansen zijn het achterliggend ideeëngoed. Sommige zorggebruikers gaan voor hun daginvulling werken in de Beschutte Werkplaats, anderen sluiten bij de werking van de dagondersteuning aan. In onze dagondersteuning willen we de zorggebruikers een zinvolle en evenwichtige daginvulling bieden, die afgestemd is op de mogelijkheden, interesses en draagkracht van de zorggebruiker. Er komen vormings-, belevings-, sport- en arbeidsmatige activiteiten aan bod via ateliers of groepswerking. Een aantal zorggebruikers verrichten ‘begeleid werk’ (jobcoaching) binnen of buiten de voorziening. Er is ook de mogelijkheid tot kortdurende ondersteuning. Vanaf 2017 bieden we in onze voorziening ook “rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)” aan. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicap specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH ondersteuning is beperkt in tijd en frequentie. Om gebruik te maken van RTH hoef je geen inschrijvingsprocedure bij het VAPH te doorlopen noch de zorgregie of intersectorale toegangspoort te passeren. Je kan rechtstreeks terecht bij de voorzieningen en diensten die RTH bieden. RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie. De voorwaarden kan teruggevonden worden op onze website via deze link https://levensvreugde-verblijven.be/wat-doen-we/rechtstreeks-toegankelijke-hulp/

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 8 128 031

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 100 tot 199

AANTAL VRIJWILLIGERS: 21 tot 50

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
  • Masterplan

    grondige renovatie of nieuwbouw van verschillende afdelingen op de terreinen van Levensvreugde Verblijven vzw. Een degelijke studie door architecten is momenteel een lopend project. Meer details volgen van zodra deze definitief beschikbaar zijn.

    MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy