Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: gratis advies kennisnetwerk United Experts

Een kwart eeuw oud. Dat is alvast een mooie reden om feest te vieren. Maar dat gaan we niet doen, of toch niet uitbundig. In plaats van onszelf in de bloemetjes te zetten, gooien we het voor onze 25ste verjaardag graag over een andere boeg. Wat drijft onze medewerkers dag in, dag uit? Het adviseren en begeleiden van hun klanten. Wanneer ze erin slagen een vergunning te verkrijgen, een studie tot een goed einde te brengen, klanten te begeleiden door het kluwen van de wetgeving, dan zijn onze medewerkers tevreden.

www.unitedexperts.be - 11 januari

MEER

Goede Doelen:

Binnen het kennisnetwerk van United Experts brengen bedrijven diverse expertises en complementaire skills samen. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de adviesgroep, lanceert United Experts een projectoproep voor goede doelen. Om organisaties die advies en begeleiding nodig hebben te steunen, stelt het netwerk 70.000 euro aan gratis advies ter beschikking. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 28 februari 2021.

Doe mee aan de peiling naar vrijgevigheid en impact van Covid in 2020

Deze peiling wordt opgezet door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid. De peiling staat evenwel open voor alle Belgische verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

docs.google.com - 8 januari

MEER

Goede Doelen:

Covid-19 heeft geleid tot een grondige verstoring van het maatschappelijk leven tijdens het voorbije jaar. De pandemie en de beschermingsmaatregelen hebben ongetwijfeld ook een impact gehad op de fondsverwerving; volgens een aantal bevragingen was dat effect negatief. Betrouwbare cijfers en objectieve gegevens ontbreken echter. Wij kennen evenmin het effect van de tijdelijke verhoging naar 60% van de fiscale aftrek voor giften in 2020.  Wij maken van de gelegenheid gebruik om te proberen ook meer duidelijkheid krijgen rond inkomsten uit legaten en, in het bijzonder uit duolegaten, waarrond evenmin betrouwbare statistieken bestaan. Deze peiling vergt wat opzoekingswerk in de rekeningen van 2019 en (de voorlopige cijfers van) 2020. Deze laatste zijn de belangrijkste. Doorloop best eerst gans de vragenlijst en begin in te vullen als je de nodige documentatie bij mekaar hebt. De peiling wordt afgesloten op 31 januari 2021. Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.

Webinar 11/02: vooruitblik naar de nieuwe Europese subsidieperiode

In 2021 starten de nieuwe Europese subsidieprogramma’s zoals EFRO, ESF, INTERREG, PDPO, Creative Europe, LIFE, enz. De contouren van de verschillende programma’s worden stilaan duidelijk. De eerste oproepen binnen deze programma’s worden in de lente verwacht. Tijd om uit te kijken naar wat deze nieuwe periode gaat brengen.

www.subsidiemanager.be - 7 januari

MEER

Goede Doelen:

Dit jaar starten de nieuwe Europese subsidieprogramma’s zoals EFRO, ESF, INTERREG, PDPO, Creative Europe en LIFE. De grote lijnen van de verschillende programma’s worden stilaan duidelijk en we verwachten de eerste oproepen binnen deze programma’s in de lente. Tijdens dit gratis webinar op 11 februari 2021 krijg je inzicht in de stand van zaken van de verschillende programma’s.

Goods to Give verbindt bedrijfswereld met armoede-organisaties

De VZW Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België. Op die manier dragen we bij aan de dagelijkse ondersteuning van duizenden minderbedeelden.

www.goodstogive.org - 6 januari

MEER

Goede Doelen:

Naar aanleiding van de stijgende armoede en sociale uitsluiting in België, wil Goods to Give tegemoetkomen aan de basisbenodigdheden van elke mens. Dat doet de organisatie door bij bedrijven een reflex van solidair schenken te creëren en door de levenscyclus van bepaalde producten te herbekijken. De solidaire webshop van Goods to Give bouwt zo een brug van vertrouwen tussen bedrijven en armoede-organisaties. Via de website kan je je organisatie registreren om de webshop te gebruiken.

Projectoproep regio Kortrijk: DURF2030

De coronastorm woedt: we zitten in dezelfde storm maar niet in hetzelfde schuitje. Elk probeert in zijn eigen boot of eigen scheepje de woeste golven van het coronavirus te bevaren. Voor ouderen en alleenstaanden is boven water blijven in deze storm vaak bijzonder moeilijk. 

www.durf2030.eu - 5 januari

MEER

Goede Doelen:

DURF2030 zet in op een tiental projecten die eenzaamheid bestrijden en mensen in Kortrijk en omgeving verbinden via kunst en creativiteit. Zet jouw organisatie een project op poten om de toenemende eenzaamheid ten gevolge van de coronacrisis aan te pakken? Dan kan je je nog tot 22 januari 2021 aanmelden voor deze projectoproep. Co-financiering van maximaal 1.500 euro.

De Nationale Loterij is meer dan spelen

De Nationale Loterij is meer dan spelen. Zonder onze spelers zouden we die slogan niet kunnen waarmaken. Want het is dankzij onze vele spelers, die voor een klein bedrag deelnemen aan een spel van de Nationale Loterij, dat we talrijke initiatieven en verenigingen ook in dit moeilijke jaar 2020 konden ondersteunen. Wetenschappelijke, sociale, culturele en sportieve organisaties en projecten hebben alle steun nu meer dan ooit nodig en het unieke model van de Nationale Loterij is daarbij een toonbeeld van solidariteit. Daarom: hartelijk bedankt! #meerdanspelen

www.youtube.com - 4 januari

MEER

Goede Doelen:

De Nationale Loterij is meer dan spelen. En dat dankzij de vele spelers, die voor een klein bedrag deelnemen aan een spel van de Nationale Loterij. Dankzij hen kon de Nationale Loterij talrijke initiatieven en verenigingen ook in het moeilijke jaar 2020 ondersteunen. Wetenschappelijke, sociale, culturele en sportieve organisaties en projecten hebben alle steun nu meer dan ooit nodig en het unieke model van de Nationale Loterij is daarbij een toonbeeld van solidariteit.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw ORBIT

ORBIT vzw bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen

www.goededoelen.be - 1 januari

MEER

Goede Doelen:

Vzw ORBIT bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen. De organisatie doet dat door concreet in te zetten op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis. ORBIT ontwikkelt initiatieven die een rechtvaardig en vredevol samenleven promoten.

Ontdek gratis foto's, vectoren en video's op Adobe Stock

Een verbluffende, diverse verzameling gratis Adobe Stock-foto's, -vectoren en -video's. Gratis te downloaden, goedgekeurd voor commercieel gebruik, royaltyvrij, geen creditcard vereist.

stock.adobe.com - 31 december

MEER

Goede Doelen:

Ben jij altijd lang op zoek naar de juiste foto’s voor je Facebookposts? Of kan je volgende filmpje wat extra beelden gebruiken om het verhaal duidelijker te vertellen? Neem dan zeker een kijkje in de gratis database van Adobe Stock. Zij stellen heel wat beelden gratis ter beschikking.

6 do’s en een don’t om te bloggen

Veel goesting om je verhaal, standpunt of ervaringen te delen met andere mensen? Dan heb je er vast en zeker al aan gedacht een eigen blog te lanceren. Al

newsmonkey.be - 30 december

MEER

Goede Doelen:

Het is tegenwoordig niet eenvoudig om het verhaal van je goed doel in live gesprekken met mensen te delen. Daarom is het een goed idee om wat meer tijd te besteden aan de blog van je goed doel. Zit het bloggen je nog niet helemaal in de vingers? Dan kan je de handige tips in dit artikel erbij nemen. Zo wordt je blog er alleen maar beter op!

Online opleiding (2/03): professioneel omgaan met (niet-technische aspecten van) digitale vergadertools

U hebt maar één kans voor een eerste indruk en dit geldt ook voor telewerken en video meetings. Of u nu met Skype, Zoom of een ander platform communiceert, er zijn een aantal zaken, zoals uw lichaamstaal, waar u echt op moet letten. Het visuele aspect weegt zwaar door. Wilt u een performante indruk nalaten bij uw volgende online meeting?

escala.be - 29 december

MEER

Goede Doelen:

Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Dat geldt ook tijdens virtuele gesprekken via een digitale vergadertool. Of je nu Teams, Zoom of een ander platform gebruikt, er zijn een aantal zaken, zoals je lichaamstaal, waar je best wat extra aandacht aan besteedt. Deze opleiding helpt je met alle niet-technische aspecten van een succesvolle videocall.
Cookie policy