Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: All For Zero

All For Zero': oproep voor burgerprojecten voor meer verkeersveiligheid. Heeft u een idee om de verkeersveiligheid in uw straat, uw wijk of uw gemeente te verhogen? Dan is deze oproep iets voor u! 

all-for-zero.be - 2 maart

MEER

Goede Doelen:

De projectoproep All For Zero werd in het leven geroepen om realistische oplossingen te zoeken voor meer verkeersveiligheid in wijken, gemeentes en steden. De oproep spoort verenigingen aan om met een gezamenlijke inspanning tot 0 verkeersdoden te komen. Werkt jouw organisatie rond een van de twee kernthema’s van de oproep? Dan maak je kans op een subsidie van 5.000 euro en uitgebreide begeleiding. Je kan je dossier nog indienen tot 15 maart.

Vacature: rookstop projectmedewerker (tijdelijk – 60%)

Binnen het domein rookstop wil de VRGT bijdragen aan een rookvrije en gezonde samenleving. Daarom zet ze in op de professionalisering van rookstopbegeleiding. Dit doet ze door de specifieke basisopleiding tot tabakoloog aan te bieden. Anderzijds wil de VRGT de competenties van de tabakoloog inzake rookstop en rookstopbegeleiding behouden en bevorderen door middel van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking.

11.be - 1 maart

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) bestrijdt grote maatschappelijke risico’s voor longgezondheid (zoals tuberculose, roken en luchtvervuiling) met onderwijs, onderzoek en specifieke dienstverlening. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een rookstop projectmedewerker, voor een deeltijdse en tijdelijke functie. Iets voor jou? Dan kan je nog solliciteren tot 14 maart 2022.

TEAM LEWIS Foundation ondersteunt ook in 2022 goede doelen

De TEAM LEWIS Foundation heeft het afgelopen jaar ruim 1.700.000 euro uitgekeerd aan 500 goede doelen.

www.made-in.be - 28 februari

MEER

Goede Doelen:

De TEAM LEWIS Foundation is een organisatie van het internationaal marketingbureau TEAM LEWIS. Het afgelopen jaar ondersteunden ze goede doelen op verschillende manieren. Enerzijds met donaties (ruim 1.700.000 euro voor 500 goede doelen), anderzijds door goede doelen creatief bij te staan met videocontent, copywriting, onderzoek en meer. Dit jaar bouwt TEAM LEWIS verder op hun geslaagde aanpak om zo nog meer goede doelen te helpen.

Vlajo en jonge ondernemers krijgen steun 

Dankzij de steun van haar spelers kan de Nationale Loterij verschillende organisaties steunen. VLAJO coacht jonge ondernemers en start-ups, zoals het duurzame initiatief Dripl (verfrissende limonades boordevol smaak) bij het opstarten van een zaak #meerdanspelen

www.youtube.com - 25 februari

MEER

Goede Doelen:

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Golden Keeper Academy

Deze vereniging werd in 2016 opgericht en is onder meer aktief in geestelijke gezondheid via sport.

www.goededoelen.be - 24 februari

MEER

Goede Doelen:

Golden Keeper Academy is een vereniging die opkomt voor verwaarloosde en mishandelde kinderen. De vzw is gefusioneerd met Ascades-Renaissance om sportief aan de slag te gaan met kwetsbare jongeren. Zo bieden ze bijvoorbeeld G-sport aan voor blinden en kinderen met een mentale stoornis. Daarnaast is Golden Keeper Academy actief op sociaal en cultureel vlak en organiseert de vereniging danslessen voor vrouwen boven de 40 jaar met gezondheidsproblemen.

In 3 stappen naar de juiste vrijwilligers

Een VZW wil meer mensen warm maken voor autodelen maar mist vrijwilligers die zich in hun buurt engageren als ambassadeur. Een andere organisatie wil mensen verbinden rond ecologisch tuinieren, maar heeft weinig expertise op het vlak van samentuinieren… Zonder vrijwillige inzet kan een organisatie haar missie niet realiseren. 

socius.be - 23 februari

MEER

Goede Doelen:

Om de missie van jouw organisatie te realiseren, vertrouw je op de steun van vrijwilligers. Diezelfde missie dient ook als leidraad om te bepalen welke vrijwilligers je juist nodig hebt. In deze blogpost met bijhorend filmpje zet Socius je op weg naar een wervingsactie voor vrijwilligers die perfect bij jouw organisatie passen. Door je vrijwilligerspool regelmatig te screenen en vervolgens deze stappen te volgen, werk je de blinde vlekken zo weg. 

Projectoproep: gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen voorkomen en bestrijden

Deze call is gebaseerd op bestrijding van geweld, met inbegrip van op gender gebaseerd geweld, om : 1. alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld; 2. voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en andere risicogroepen, zoals LGBTQ-personen en personen met handicaps; 3. ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van de in punt 1 bedoelde vormen van geweld

www.vleva.eu - 22 februari

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma ‘Burgers, gelijkheid, rechten en waarden’ lanceert de Europese Commissie een oproep voor projecten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen. Werkt jouw organisatie aan een project dat binnen één van de vijf prioriteiten van de oproep valt? Dien je kandidaatsdossier dan uiterlijk op 12 april 2022 in. Het totale budget van deze projectoproep (30.500.000 euro) wordt verdeeld naargelang de relevante prioriteit van de deelnemende projecten.

Projectoproep: Toerisme voor Allen

Toerisme Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met vakantie te gaan, ook jongeren, personen met een beperking en kansarmen. 

toerismevlaanderen.be - 21 februari

MEER

Goede Doelen:

Elk jaar lanceert Toerisme Vlaanderen de projectoproep ‘Toerisme voor Allen’. Daarmee wil de overheidsdienst investeren in een kwalitatief en veilig aanbod aan jeugdverblijven, dat ook maximaal inspeelt op de noden en verwachtingen van de verblijvers. Ben jij als vzw uitbater of eigenaar van een jeugdverblijf type A, B of C met een definitieve of principiële erkenning? Dien dan vóór 1 april 2022 je kandidaatsdossier in en maak kans op een subsidie die maximaal 40% van je kosten bedraagt.

Radio 2 zoekt ‘Wéldoeners’ voor jouw vrijwilligersvacatures

Zoek met Radio 2 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een Wéldoener voor jouw vrijwilligersvacature.

www.weldoeners.be - 21 februari

MEER

Goede Doelen:

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger (van zaterdag 26 februari tot zondag 6 maart) geven Radio 2 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk het vrijwilligerswerk in Vlaanderen een stevige boost. Samen gaan ze op zoek naar 1.000 Wéldoeners die als vrijwilliger de handen uit de mouwen willen steken. Heeft jouw goed doel een openstaande vrijwilligersvacature? Deel ze dan snel op weldoener.be.

Projectoproep: vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESK), een projectoproep voor « vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit. De prioriteiten in 2022 zijn het bevorderen van gezonde levensstijlen en het behoud van het cultureel erfgoed.

brulocalis.brussels - 17 februari

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het Europees Solidariteitskorps (ESK) lanceert de Europese Unie een projectoproep voor vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit. Meer bepaald gaat het om grootschalige en impactvolle projecten die vrijwilligerswerkprojecten ondersteunen waarbij jongeren uit minstens twee landen bij betrokken zijn. Voldoet jouw project aan de voorwaarden van deze oproep? Dien je dossier dan in voor 6 april 2022. De subsidie bedraagt maximaal 400.000 euro en is afhankelijk van het aantal deelnemers en de looptijd van de activiteiten.
Cookie policy