Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Hoe ziet de post-corona werkplek eruit?

In de toekomst zal de werkplek – zowel de fysieke als de digitale – er heel anders uitzien. Vooral de werkplekervaring zal daarbij centraal komen te staan.

nl.planet-business.be - 30 juni

MEER

Goede Doelen:

Zowel de fysieke als digitale werkplek zal er in de (nabije) toekomst helemaal anders uitzien. Daarbij zal vooral de zogenaamde werkplekervaring centraal komen te staan. Het zou zelfs kunnen dat men binnenkort de functie van ‘workplace experience manager’ creëert. Deze medewerker zal dan de connectie maken tussen verschillende afdelingen zoals HR, facility management en IT.

Met de steun van de Nationale Loterij: Rode Kruis Vlaanderen

Dankzij de trouwe steun van de spelers van de Nationale Loterij kan Rode Kruis Vlaanderen elk jaar hun algemene werking garanderen. Zo kunnen ze ook transportkosten en materiaal (voor hulpposten, opleidingen,… ) financeren. #meerdanspelen

www.youtube.com - 29 juni

MEER

Goede Doelen:

Rode Kruis Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die onder meer actief is op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. Dankzij de trouwe steun van de spelers van de Nationale Loterij kan Rode Kruis Vlaanderen elk jaar haar algemene werking garanderen. Deze financiële duw in de rug gebruikt de organisatie bijvoorbeeld voor transportkosten en materiaal (voor hulpposten, opleidingen enz.).

Projectoproep: Zorgzame Buurten

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, wil lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel. De minister zet hiermee in op een engagement dat opgenomen werd in het Vlaams Regeerakkoord, de Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”.

www.zorgenvoormorgen.be - 28 juni

MEER

Goede Doelen:

De komende jaren wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert hij een projectoproep die onder meer gericht is naar welzijns- en zorgorganisaties. Zet jij een project rond zorgzame buurten op poten? Dan kan je tot maximum 50.000 euro steun krijgen per projectjaar. Je kan je dossier nog indienen tot 8 november 2021. 

In 5 stappen naar een coronaveilige werkvloer

Misschien is uw bedrijf de voorbije weken verplicht in lockdown gegaan of stonden uw activiteiten door de coronacrisis noodgedwongen op een laag pitje. Maar stilaan wilt u zich voorbereiden op uw heropstart. Met deze gids laat u uw medewerkers veilig en gezond opnieuw aan de slag gaan.

www.mensura.be - 25 juni

MEER

Goede Doelen:

Keert het volledige team van je organisatie binnenkort terug naar de werkvloer? Dan is een doordachte heropstart geen slecht idee, om zo de vragen en mogelijke bezorgdheden van je medewerkers zo goed mogelijk aan te pakken. Door deze vijf stappen te volgen, zie je niets over het hoofd.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw JOETZ

JOETZ vzw is gezondheidspromotor voor kinderen en jongeren. We versterken en ondersteunen een gesensibiliseerde en solidaire samenleving die gezondheid en welzijn kwaliteitsvol, duurzaam en participatief kan ontplooien.

www.goededoelen.be - 24 juni

MEER

Goede Doelen:

Vzw JOETZ  versterkt en ondersteunt een samenleving die mensen sensibiliseert en zet in op onderlinge solidariteit tussen mensen. Daarnaast draagt JOETZ een steentje bij om gezondheid en welzijn binnen onze maatschappij kwaliteitsvol, duurzaam en participatief te laten ontplooien.

Zorg voor een veilige heropstart met deze posters en tips

Mag jij eindelijk de deuren van jouw zaak weer openen? Of mogen jouw medewerkers opnieuw naar kantoor na maanden van thuiswerk? Wij verzamelen op deze pagina alle to do’s voor een vlotte heropstart, zodat je probleemloos weer van start kan gaan.

www.liantis.be - 23 juni

MEER

Goede Doelen:

Aangezien het coronavirus de wereld helaas nog niet uit is, blijven bij de volledige heropstart van je organisatie heel wat basismaatregelen van belang. In dit artikel vind je enkele gratis te downloaden posters die je in je kantoorgebouw kan gebruiken. Daarnaast krijg je ook tips om de bredere impact van de coronacrisis op te vangen in je organisatie.

Projectoproep: Bruss-it

Met het participatietraject Stadspiratie bracht de VGC in 2020 zoveel mogelijk Brusselaars samen om het strategisch meerjarenplan van de VGC  mee vorm te geven. Stadspiratie leverde maar liefst 1.130 ideeën op voor de stad. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.

www.vgc.be - 22 juni

MEER

Goede Doelen:

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met als centraal thema ‘Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad’. Met deze oproep bouwt de VGC verder op het participatietraject Stadspiratie. Je kan een project uitwerken op basis van één of meer ideeën uit Stadspiratie, of een eigen idee uitdenken. Per project bedraagt de steun maximaal 15.000 euro. Je kan je dossier nog indienen tot 4 oktober 2021.

Goede Doelen:

Ook wanneer je opnieuw fysiek kan samenwerken met je collega’s, zijn er nog enkele maatregelen te volgen om de eventuele verspreiding van het coronavirus te blijven tegengaan. De WHO benoemt ventilatie als belangrijke factor hierin. De Belgische Task force Ventilatie van het coronacommissariaat stelde een aantal documenten op met tips en adviezen om de binnenluchtkwaliteit in je organisatie te optimaliseren.

Alles over fondsenwerving bij Belgische goede doelen

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties grotendeels afhankelijk van externe middelen. Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties.

www.hogent.be - 18 juni

MEER

Goede Doelen:

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Net zoals andere goede doelen, is jouw organisatie naast subsidies en eigen marktinkomsten wellicht in belangrijke mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. HOGENT zette verschillende onderzoeksprojecten op rond fondsenwerving bij Belgische vzw’s. De resultaten daarvan vind je verzameld in dit artikel.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Ankerpunt

Het algemeen welzijn en de psychische, geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens te onderhouden en te verbeteren zowel preventief als curatief.

www.goededoelen.be - 17 juni

MEER

Goede Doelen:

Sinds 2008 werkt vzw Ankerpunt rond het algemeen welzijn en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit zowel preventief als curatief. Daarnaast ondersteunt de organisatie ouders, scholen, partners, zorgverleners, overheden en de bredere samenleving door hen op maat van verschillende situaties bij te staan.
Cookie policy