Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Zorg voor een veilige heropstart met deze posters en tips

Mag jij eindelijk de deuren van jouw zaak weer openen? Of mogen jouw medewerkers opnieuw naar kantoor na maanden van thuiswerk? Wij verzamelen op deze pagina alle to do’s voor een vlotte heropstart, zodat je probleemloos weer van start kan gaan.

www.liantis.be - 23 juni

MEER

Goede Doelen:

Aangezien het coronavirus de wereld helaas nog niet uit is, blijven bij de volledige heropstart van je organisatie heel wat basismaatregelen van belang. In dit artikel vind je enkele gratis te downloaden posters die je in je kantoorgebouw kan gebruiken. Daarnaast krijg je ook tips om de bredere impact van de coronacrisis op te vangen in je organisatie.

Projectoproep: Bruss-it

Met het participatietraject Stadspiratie bracht de VGC in 2020 zoveel mogelijk Brusselaars samen om het strategisch meerjarenplan van de VGC  mee vorm te geven. Stadspiratie leverde maar liefst 1.130 ideeën op voor de stad. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.

www.vgc.be - 22 juni

MEER

Goede Doelen:

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met als centraal thema ‘Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad’. Met deze oproep bouwt de VGC verder op het participatietraject Stadspiratie. Je kan een project uitwerken op basis van één of meer ideeën uit Stadspiratie, of een eigen idee uitdenken. Per project bedraagt de steun maximaal 15.000 euro. Je kan je dossier nog indienen tot 4 oktober 2021.

Goede Doelen:

Ook wanneer je opnieuw fysiek kan samenwerken met je collega’s, zijn er nog enkele maatregelen te volgen om de eventuele verspreiding van het coronavirus te blijven tegengaan. De WHO benoemt ventilatie als belangrijke factor hierin. De Belgische Task force Ventilatie van het coronacommissariaat stelde een aantal documenten op met tips en adviezen om de binnenluchtkwaliteit in je organisatie te optimaliseren.

Alles over fondsenwerving bij Belgische goede doelen

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties grotendeels afhankelijk van externe middelen. Naast subsidies en eigen marktinkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften een derde inkomstenbron voor non-profitorganisaties.

www.hogent.be - 18 juni

MEER

Goede Doelen:

Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Net zoals andere goede doelen, is jouw organisatie naast subsidies en eigen marktinkomsten wellicht in belangrijke mate afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. HOGENT zette verschillende onderzoeksprojecten op rond fondsenwerving bij Belgische vzw’s. De resultaten daarvan vind je verzameld in dit artikel.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Ankerpunt

Het algemeen welzijn en de psychische, geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens te onderhouden en te verbeteren zowel preventief als curatief.

www.goededoelen.be - 17 juni

MEER

Goede Doelen:

Sinds 2008 werkt vzw Ankerpunt rond het algemeen welzijn en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit zowel preventief als curatief. Daarnaast ondersteunt de organisatie ouders, scholen, partners, zorgverleners, overheden en de bredere samenleving door hen op maat van verschillende situaties bij te staan.

Met de steun van de Nationale Loterij: Athletes for Hope

Dankzij haar spelers steunt de Nationale Loterij het project Athletes for Hope - revalidatieweide. Deze weide staat open voor zowel kinderen met een verlamming als alle kinderen met een beperking om hetzij fysiek, hetzij mentaal te revalideren. #meerdanspelen

www.youtube.com - 16 juni

MEER

Goede Doelen:

Het project Athletes for Hope draait rond 13 jonge atleten die aan de hand van hun sportieve talenten kinderen met een beperking helpen ondersteunen. Dankzij de steun van al haar spelers kan de Nationale Loterij de revalidatieweide van het project steunen. Deze weide staat open voor kinderen met een verlamming of een andere beperking om hetzij fysiek, hetzij mentaal te revalideren.

‘Non-profit’ of ‘for-impact’?

None of us want to be defined by what we are not.What you are is a 'for-impact' impact organization,.

www.youtube.com - 15 juni

MEER

Goede Doelen:

Simon Sinek is een Brits-Amerikaans auteur en motivational speaker. Eerder dit jaar opperde hij het idee dat vzw’s zich niet langer als ‘non-profit’ organisaties, maar als ‘for-impact’ organisaties zouden moeten profileren. Met als redenering dat je je organisatie beter kan benoemen als hetgeen waarvoor je wél staat, in plaats van hetgeen wat je niet bent. Interessant om over na te denken?

Projectoproep: toegankelijkheid van duurzame voeding in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De toegang voor iedereen tot kwaliteitsvolle, lokaal geproduceerde en financieel betaalbare voeding bevorderen, is een van de uitdagingen van de Brusselse gewestelijke Good Food-strategie

goodfood.brussels - 14 juni

MEER

Goede Doelen:

Met de projectoproep ‘Toegankelijkheid van duurzame voeding’, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projecten ondersteunen die de weg naar kwaliteitsvolle voeding vrijmaken. Mogelijke obstakels kunnen van verschillende aard zijn, waaronder financieel en materieel, geografisch, cultureel en symbolisch. Lanceer jij een project dat beantwoordt aan de doelstellingen en principes van de Good Food-strategie? Dien je kandidatuur uiterlijk op 17 augustus in om kans te maken op financiële steun van maximaal 75.000 euro.

Nieuw rapport over 3.000 ingevulde vragenlijsten goedbestuur.be

Professor Jurgen Willems ontwikkelde de tool goedbestuur.be voor de Koning Boudewijnstichting en analyseerde bijna 3.000 vragenlijsten.

verso-net.be - 11 juni

MEER

Goede Doelen:

Op goedbestuur.be – de tool die professor Jurgen Willems voor de Koning Boudewijnstichting ontwikkelde – kunnen organisaties zelf hun bestuur evalueren. Bijna 3.000 bestuurders en leidinggevenden van meer dan 550 organisaties gebruikten het instrument de voorbije jaren. De belangrijkste bevindingen uit alle ingevulde vragenlijsten bundelde de professor nu in een rapport.

Vacature: Fundraising Manager YouthStart Belgium

In een eerste fase ben je samen met de algemeen directeur YouthStart Belgium verantwoordelijk voor de fundraising in België. Dat betekent dat je op zoek gaat naar middelen die noodzakelijk zijn om de werking en de verdere uitbouw van YouthStart Belgium te verzekeren.  De volledige vacature staat op LinkedIn >>> https://bit.ly/3pGTAal

www.linkedin.com - 10 juni

MEER

Goede Doelen:

YouthStart geeft jongeren tussen 16 en 30 jaar een gratis training van 8 dagen, zodat ze aan een plan voor hun toekomst kunnen werken. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een Fundraising Manager. In die functie ga je op zoek naar middelen die noodzakelijk zijn om de werking en de verdere uitbouw van YouthStart Belgium te verzekeren. Is deze job iets voor jou? Solliciteer dan snel.
Cookie policy