Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Met de steun van de Nationale Loterij: Team Belgium op de Olympische Spelen

Dankzij al haar spelers steunt de Nationale Loterij de atleten van Team Belgium die op dit moment in Tokio hun dromen najagen. Wist je dat wie in de top-8 eindigt een mooie premie ontvangt van de Nationale Loterij? Ontdek meer exclusieve interviews met onze Top8 atleten op de website van de Nationale Loterij. #meerdanspelen

www.youtube.com - 6 augustus

MEER

Goede Doelen:

Dankzij al haar spelers steunt de Nationale Loterij de atleten van Team Belgium die in Tokio hun olympische dromen najagen. Zo beloont de Nationale Loterij bijvoorbeeld iedereen die in de top 8 eindigt met een mooie premie. Ontdek een aantal exclusieve interviews met onze olympische toppers op de website van de Nationale Loterij.

Projectoproep: jongeren en politie

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe projectoproep die een duurzame samenwerking tussen politie en het jeugdwerk stimuleert.

www.vlaanderen.be - 5 augustus

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep om de relatie tussen jongeren en de politie te verbeteren. De oproep draait om veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. Hierbij focust men op de duurzame samenwerking tussen jeugdorganisaties, lokale politiezones en een neutrale en onafhankelijke actor. Geselecteerde organisaties kunnen tot 90.000 euro steun krijgen. Je kan je aanvraag indienen vanaf 30 augustus tot 30 september 2021.

Vrijwilligers motiveren: hoe doe je dat?

Vrijwilligers motiveren: hoe moet dat? Soms vinden leidinggevenden het moeilijk om medewerkers uit het vrijwilligerswerk te motiveren. Lees hier wat tips!

www.desteven.nl - 4 augustus

MEER

Goede Doelen:

Ben jij binnen je organisatie verantwoordelijk voor het sturen van vrijwilligers? Dan hoort het motiveren van die vrijwilligers automatisch ook bij jouw taak. Vrijwilligers hebben natuurlijk hun eigen drijfveren om zich in te zetten voor jouw goed doel. Toch kan je als leidinggevende bepaalde tactieken toepassen om je vrijwilligers nog meer aan je organisatie te binden.

Met de steun van de Nationale Loterij: atleten Team Belgium

Dankzij al haar spelers steunt de Nationale Loterij de atleten van Team Belgium die op dit moment in Tokio hun dromen najagen. Wist je dat wie in de top-8 eindigt een mooie premie ontvangt van de Nationale Loterij? Ook de supporters thuis zetten zich maar beter schrap om onze Belgische atleten naar een medaille te schreeuwen. #meerdanspelen

www.youtube.com - 3 augustus

MEER

Goede Doelen:

Dankzij al haar spelers steunt de Nationale Loterij de atleten van Team Belgium die op dit moment tijdens de Olympische Spelen in Tokio hun dromen najagen. Wist je dat wie in de top 8 eindigt een mooie premie ontvangt van de Nationale Loterij? Samen met de supporters thuis zet de organisatie zich schrap om onze Belgische atleten naar een medaille te schreeuwen.

Koning Boudewijnstichting steunt solidariteit met slachtoffers overstromingen

Het noodweer van de voorbije dagen eiste een zware tol aan mensenlevens en materiële schade. De verhalen en beelden van de slachtoffers van de watersnood treffen ons. De vragen om te helpen zijn talrijk. Wij zetten onze middelen, knowhow en netwerken graag in om de solidariteit van burgers met medeburgers te versterken. Vooral ook voor organisaties die werken met kwetsbare mensen.

www.kbs-frb.be - 2 augustus

MEER

Goede Doelen:

Het noodweer van de afgelopen tijd eiste een zware menselijke en materiële tol. De Koning Boudewijnstichting zet haar middelen, knowhow en netwerken in om onderlinge solidariteit tussen burgers te versterken. Vooral met het oog op organisaties die met kwetsbare mensen werken. Wil jij de slachtoffers van de watersnood in jouw regio helpen? Ons Centrum voor Filantropie ondersteunt je daar graag in. Alvast bedankt voor jouw hartverwarmend engagement!

‘Lessen uit een crisis’ voor goede doelen die met vrijwilligers werken

Een crisis biedt belangrijke lessen voor organisaties die werken met vrijwilligers. Ik kom vanuit de rampenhulpverleningshoek. Dat mensen zich massaal om elkaar bekommeren ook in tijden van nood is voor mij niet iets nieuws. Daarom heb ik me altijd verbaasd over de aanname dat we als mensen zo weinig voor elkaar over hebben en vooral op onszelf gericht zijn.

werkenmetvrijwilligers.nl - 30 juli

MEER

Goede Doelen:

Is het voor jouw organisatie moeilijker dan vroeger om een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen? Dan zou je kunnen denken dat die typische vrijwilligersenergie in onze samenleving verminderd is. Dit klopt echter niet. Je moet alleen een goede manier vinden om die energie structureel weer naar boven te laten borrelen. Dit artikel biedt je daarrond de nodige inzichten.

Projectoproep Cera: derde ronde regionale projecten

Aanvraagformulier voor regionale projecten Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? 

www.cera.coop - 29 juli

MEER

Goede Doelen:

De coöperatieve vennootschap Cera geeft subsidies aan projecten die aansluiten bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden. Het gaat dan onder meer om thema’s zoals armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst en cultuur en lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk. Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken om een maatschappelijk project op te zetten? Dan kan je je nog kandidaat stellen tot 9 september 2021. De financiële steun bedraagt maximaal 3.000 euro voor regionale projecten en maximaal 15.000 euro voor supraregionale projecten.  

Met de steun van de Nationale Loterij: Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

Dankzij haar spelers, is de Nationale Loterij een trouwe partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Het BOIC heeft een shop ingericht waar de Team Belgium hun officiële- en sportkledij voor de openingsceremonie en medaille uitreiking kunnen komen halen. #meerdanspelen

www.youtube.com - 28 juli

MEER

Goede Doelen:

Dankzij al haar spelers kan de Nationale Loterij optreden als trouwe partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Het BOIC is de sportorganisatie die het IOC vertegenwoordigt in België. De organisatie heeft onder meer een shop ingericht waar Team Belgium hun officiële uitrusting voor de openingsceremonie en medaille-uitreiking kunnen ophalen.

Hoe commercieel rekbaar zijn goede doelen?

Dat ledenorganisaties noodgedwongen op zoek gaan naar andere vormen van inkomsten is geen nieuws. Op de eerste plaats om de organisatie als dusdanig leefbaar te houden, ook omdat de leden daar op aansturen vanuit hun behoeften. Een betere afstemming van het aanbod op het lid, die daarmee eerder een klant dreigt te worden. 

marcmestdagh.be - 27 juli

MEER

Goede Doelen:

Dat vzw’s geregeld op zoek moeten naar verschillende vormen van inkomsten is wellicht geen nieuws. Je doet dat op de eerste plaats om je organisatie leefbaar te houden, maar ook omdat je daarmee misschien tegemoetkomt aan de behoeften van trouwe donateurs. In welke mate kan je je aanbod aanpassen aan je donateurs, zonder van hen klanten te maken? Dit artikel staat uitgebreid stil bij deze nieuwe dynamiek in de non-profitsector.

Professionaliseer je vrijwilligerswerking met deze opleidingen

Opleidingen om vrijwilligerswerk in je organisatie te professionaliseren volgens 3 pijlers Goesting: Het aanbieden van een hedendaagse motiverende context aansluitend op de noden van de hedendaagse vrijwilliger. Beleid: Een duidelijke visie op de manier waarop vrijwilligerswerk wordt georganiseerd. Leiderschap: Het durven en kunnen begeleiden van vrijwilligers om hen vanuit gedrevenheid en goesting te ondersteunen binnen hun bijdrage aan de organisatie.

vrijwilligerswerkwerkt.be - 26 juli

MEER

Goede Doelen:

Met deze reeks opleidingen professionaliseer je het vrijwilligerswerk in je organisatie volgens drie pijlers. De pijler ‘goesting’ helpt je een motiverende context creëren aansluitend op de noden van de hedendaagse vrijwilliger. De pijler ‘beleid’ geeft je een duidelijke visie op de organisatie van je vrijwilligerswerk. En binnen de pijler ‘leiderschap’ leer je je vrijwilligers ondersteunen in hun bijdrage aan je organisatie.
Cookie policy