Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vacature: jeugdopbouwwerker (0,8 VTE) vzw Uit De Marge

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

www.uitdemarge.be - 20 januari

MEER

Goede Doelen:

Vzw Uit De Marge ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Als jeugdopbouwwerker versterk je de maatschappelijke participatie van deze doelgroep. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf. Interesse in deze job? Dan kan je nog tot 4 februari 2021 solliciteren.

Fondsenwerving in tijden van corona

De corona-crisis is ook voor goede doelen een nieuwe en onbekende uitdaging. Iedereen loopt rond met dezelfde vragen: mag ik donateurs op dit moment om aandacht vragen voor mijn zaak?

www.fundraisers.be - 19 januari

MEER

Goede Doelen:

Elk goed doel zit vandaag met dezelfde vragen. Kan ik gekende donateurs op dit moment aanspreken? Hoe betrek ik mensen bij mijn organisatie, rekening houdend met de zorgen waar ze zelf mee zitten? Hoe vang ik het gebrek aan straatwervers op? In dit artikel krijg je antwoorden naargelang de situatie waar je zelf in zit als organisatie. Moet je actief fondsen werven, of vooral je achterban activeren?

Projectoproep: AMIF - Transnationale projecten inzake integratie (Europees luik)

De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma van het Europees Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), een projectoproep voor transnationale projecten inzake integratie.

www.brulocalis.brussels - 18 januari

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma van het Europees Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor transnationale projecten inzake integratie. Deze projectoproep is gericht op de financiering van transnationale projecten die de integratie van migranten uit derde landen naar de lidstaten van de EU en de legale immigratie ondersteunen. De subsidiëring is afhankelijk van het thema van je project. Financiële steun: minstens €300.000. Om in aanmerking te komen, dien je je dossier in voor 16 februari 2021 om 17u.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Veldernis

De Veldernis biedt een experimentele natuurbelevingsplek voor jong en oud waar moderne kennis met primitieve inzichten en vaardigheden vervlochten raken

www.goededoelen.be - 15 januari

MEER

Goede Doelen:

De Veldernis is een voedselbos met bio-ecologische bouwsels, modderpoelen, een blote voetenpad, speelnatuur, een moestuin, een serre, bessen en fruit- en notenbomen. Jong en oud vinden er een experimentele natuurbelevingsplek waar primitieve inzichten en moderne kennis samensmelten. De vereniging wil aan de hand van verschillende activiteiten de verbinding tussen mensen en hun natuurlijke omgeving laten groeien.

Projectoproep: kindvriendelijke sociale huisvesting

Op welke manier kunnen kinderen en/of tieners meedenken in een plannings- en ontwerpproces voor renovatie of nieuwbouw van sociale huisvesting? Hoe kan je tot kind- en jeugdvriendelijke sociale huisvesting komen? Met deze centrale vraag willen we participatieprojecten opzetten binnen de context van sociale huisvesting in een specifieke buurt. In 2021 voert Kind & Samenleving in vijf wijken een participatieproces uit met kinderen of tieners.

k-s.be - 14 januari

MEER

Goede Doelen:

Kind & Samenleving gaat op zoek naar manieren om kinderen en/of tieners te laten meedenken in een plannings- en ontwerpproces voor renovatie of nieuwbouw van sociale huisvesting. Heeft jouw organisatie een gepland project (renovatie of nieuwe ontwikkeling) in een buurt met een hoog aandeel sociale huisvesting, en wil je daar een begeleidings- en inspraaktraject aan koppelen? Dan kan je nog tot en met 11 februari jouw kandidatuur indienen voor een subsidie van maximaal 4.000 euro (centrumstad), 2.500 euro (middelgrote stad) of 1.500 euro (kleine gemeente).

Vacature: medewerker boekhouding en personeelsadministratie CAW Brussel

Zin in een uitdaging? Wil je geschiedenis schrijven voor de Jeugdhulp van Brussel? Dynamisch en evolutief? Dan is deze vacature iets voor jou!

www.caw.be - 13 januari

MEER

Goede Doelen:

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Op dit moment is de organisatie in Brussel op zoek naar een deeltijds administratief medewerker voor boekhouding en personeelsadministratie. Interesse? Dan kan je nog voor deze functie solliciteren tot 31 januari 2021.

7 soorten video’s waarmee je aandacht trekt in 2021

Welke videotrends kunnen we in 2021 verwachten? Dit jaar zullen o.a. videocommunicatie, user generated content en livestreams centraal staan.

www.frankwatching.com - 12 januari

MEER

Goede Doelen:

In 2020 is onze manier van communiceren helemaal omgegooid. Als gevolg daarvan blijven er dit jaar een aantal nieuwe videotrends hangen. Zo zal je misschien niet meer zelf bij je projecten langsgaan om filmpjes voor social media te maken, maar laat je die taak over aan mensen ter plaatse. In dat geval kan je hen zeker vragen om eens een livestream te organiseren via een van de vele mogelijke platformen. In dit artikel vind je de belangrijkste videotrends voor 2021.

Projectoproep: gratis advies kennisnetwerk United Experts

Een kwart eeuw oud. Dat is alvast een mooie reden om feest te vieren. Maar dat gaan we niet doen, of toch niet uitbundig. In plaats van onszelf in de bloemetjes te zetten, gooien we het voor onze 25ste verjaardag graag over een andere boeg. Wat drijft onze medewerkers dag in, dag uit? Het adviseren en begeleiden van hun klanten. Wanneer ze erin slagen een vergunning te verkrijgen, een studie tot een goed einde te brengen, klanten te begeleiden door het kluwen van de wetgeving, dan zijn onze medewerkers tevreden.

www.unitedexperts.be - 11 januari

MEER

Goede Doelen:

Binnen het kennisnetwerk van United Experts brengen bedrijven diverse expertises en complementaire skills samen. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de adviesgroep, lanceert United Experts een projectoproep voor goede doelen. Om organisaties die advies en begeleiding nodig hebben te steunen, stelt het netwerk 70.000 euro aan gratis advies ter beschikking. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 28 februari 2021.

Doe mee aan de peiling naar vrijgevigheid en impact van Covid in 2020

Deze peiling wordt opgezet door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid. De peiling staat evenwel open voor alle Belgische verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

docs.google.com - 8 januari

MEER

Goede Doelen:

Covid-19 heeft geleid tot een grondige verstoring van het maatschappelijk leven tijdens het voorbije jaar. De pandemie en de beschermingsmaatregelen hebben ongetwijfeld ook een impact gehad op de fondsverwerving; volgens een aantal bevragingen was dat effect negatief. Betrouwbare cijfers en objectieve gegevens ontbreken echter. Wij kennen evenmin het effect van de tijdelijke verhoging naar 60% van de fiscale aftrek voor giften in 2020.  Wij maken van de gelegenheid gebruik om te proberen ook meer duidelijkheid krijgen rond inkomsten uit legaten en, in het bijzonder uit duolegaten, waarrond evenmin betrouwbare statistieken bestaan. Deze peiling vergt wat opzoekingswerk in de rekeningen van 2019 en (de voorlopige cijfers van) 2020. Deze laatste zijn de belangrijkste. Doorloop best eerst gans de vragenlijst en begin in te vullen als je de nodige documentatie bij mekaar hebt. De peiling wordt afgesloten op 31 januari 2021. Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.

Webinar 11/02: vooruitblik naar de nieuwe Europese subsidieperiode

In 2021 starten de nieuwe Europese subsidieprogramma’s zoals EFRO, ESF, INTERREG, PDPO, Creative Europe, LIFE, enz. De contouren van de verschillende programma’s worden stilaan duidelijk. De eerste oproepen binnen deze programma’s worden in de lente verwacht. Tijd om uit te kijken naar wat deze nieuwe periode gaat brengen.

www.subsidiemanager.be - 7 januari

MEER

Goede Doelen:

Dit jaar starten de nieuwe Europese subsidieprogramma’s zoals EFRO, ESF, INTERREG, PDPO, Creative Europe en LIFE. De grote lijnen van de verschillende programma’s worden stilaan duidelijk en we verwachten de eerste oproepen binnen deze programma’s in de lente. Tijdens dit gratis webinar op 11 februari 2021 krijg je inzicht in de stand van zaken van de verschillende programma’s.
Cookie policy