Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Koning Boudewijnstichting steunt solidariteit met slachtoffers overstromingen

Het noodweer van de voorbije dagen eiste een zware tol aan mensenlevens en materiële schade. De verhalen en beelden van de slachtoffers van de watersnood treffen ons. De vragen om te helpen zijn talrijk. Wij zetten onze middelen, knowhow en netwerken graag in om de solidariteit van burgers met medeburgers te versterken. Vooral ook voor organisaties die werken met kwetsbare mensen.

www.kbs-frb.be - 2 augustus

MEER

Goede Doelen:

Het noodweer van de afgelopen tijd eiste een zware menselijke en materiële tol. De Koning Boudewijnstichting zet haar middelen, knowhow en netwerken in om onderlinge solidariteit tussen burgers te versterken. Vooral met het oog op organisaties die met kwetsbare mensen werken. Wil jij de slachtoffers van de watersnood in jouw regio helpen? Ons Centrum voor Filantropie ondersteunt je daar graag in. Alvast bedankt voor jouw hartverwarmend engagement!

‘Lessen uit een crisis’ voor goede doelen die met vrijwilligers werken

Een crisis biedt belangrijke lessen voor organisaties die werken met vrijwilligers. Ik kom vanuit de rampenhulpverleningshoek. Dat mensen zich massaal om elkaar bekommeren ook in tijden van nood is voor mij niet iets nieuws. Daarom heb ik me altijd verbaasd over de aanname dat we als mensen zo weinig voor elkaar over hebben en vooral op onszelf gericht zijn.

werkenmetvrijwilligers.nl - 30 juli

MEER

Goede Doelen:

Is het voor jouw organisatie moeilijker dan vroeger om een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen? Dan zou je kunnen denken dat die typische vrijwilligersenergie in onze samenleving verminderd is. Dit klopt echter niet. Je moet alleen een goede manier vinden om die energie structureel weer naar boven te laten borrelen. Dit artikel biedt je daarrond de nodige inzichten.

Projectoproep Cera: derde ronde regionale projecten

Aanvraagformulier voor regionale projecten Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? 

www.cera.coop - 29 juli

MEER

Goede Doelen:

De coöperatieve vennootschap Cera geeft subsidies aan projecten die aansluiten bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden. Het gaat dan onder meer om thema’s zoals armoedebestrijding en sociale inclusie, kunst en cultuur en lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk. Kan jouw organisatie ondersteuning gebruiken om een maatschappelijk project op te zetten? Dan kan je je nog kandidaat stellen tot 9 september 2021. De financiële steun bedraagt maximaal 3.000 euro voor regionale projecten en maximaal 15.000 euro voor supraregionale projecten.  

Met de steun van de Nationale Loterij: Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

Dankzij haar spelers, is de Nationale Loterij een trouwe partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Het BOIC heeft een shop ingericht waar de Team Belgium hun officiële- en sportkledij voor de openingsceremonie en medaille uitreiking kunnen komen halen. #meerdanspelen

www.youtube.com - 28 juli

MEER

Goede Doelen:

Dankzij al haar spelers kan de Nationale Loterij optreden als trouwe partner van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Het BOIC is de sportorganisatie die het IOC vertegenwoordigt in België. De organisatie heeft onder meer een shop ingericht waar Team Belgium hun officiële uitrusting voor de openingsceremonie en medaille-uitreiking kunnen ophalen.

Hoe commercieel rekbaar zijn goede doelen?

Dat ledenorganisaties noodgedwongen op zoek gaan naar andere vormen van inkomsten is geen nieuws. Op de eerste plaats om de organisatie als dusdanig leefbaar te houden, ook omdat de leden daar op aansturen vanuit hun behoeften. Een betere afstemming van het aanbod op het lid, die daarmee eerder een klant dreigt te worden. 

marcmestdagh.be - 27 juli

MEER

Goede Doelen:

Dat vzw’s geregeld op zoek moeten naar verschillende vormen van inkomsten is wellicht geen nieuws. Je doet dat op de eerste plaats om je organisatie leefbaar te houden, maar ook omdat je daarmee misschien tegemoetkomt aan de behoeften van trouwe donateurs. In welke mate kan je je aanbod aanpassen aan je donateurs, zonder van hen klanten te maken? Dit artikel staat uitgebreid stil bij deze nieuwe dynamiek in de non-profitsector.

Professionaliseer je vrijwilligerswerking met deze opleidingen

Opleidingen om vrijwilligerswerk in je organisatie te professionaliseren volgens 3 pijlers Goesting: Het aanbieden van een hedendaagse motiverende context aansluitend op de noden van de hedendaagse vrijwilliger. Beleid: Een duidelijke visie op de manier waarop vrijwilligerswerk wordt georganiseerd. Leiderschap: Het durven en kunnen begeleiden van vrijwilligers om hen vanuit gedrevenheid en goesting te ondersteunen binnen hun bijdrage aan de organisatie.

vrijwilligerswerkwerkt.be - 26 juli

MEER

Goede Doelen:

Met deze reeks opleidingen professionaliseer je het vrijwilligerswerk in je organisatie volgens drie pijlers. De pijler ‘goesting’ helpt je een motiverende context creëren aansluitend op de noden van de hedendaagse vrijwilliger. De pijler ‘beleid’ geeft je een duidelijke visie op de organisatie van je vrijwilligerswerk. En binnen de pijler ‘leiderschap’ leer je je vrijwilligers ondersteunen in hun bijdrage aan je organisatie.

Online opleiding (21/09): Bestuurder als lust of last voor de verenigingsprofessional?

Als verenigingsprofessional kom je direct of indirect in contact met het bestuur. In theorie vormt het bestuur een goed geoliede tandem met het team van professionals waarbij iedereen duidelijk afgelijnde taken heeft.

www.bsae.be - 23 juli

MEER

Goede Doelen:

Deze opleiding geeft je de nodige handvaten om sterk in je schoenen te staan in je relatie tot bestuurders. Je leert opvolgen waar bestuurders mee bezig (zouden moeten) zijn, én hoe je hun kennis en energie zinvol kan inzetten voor je organisatie. Dit via een online inspiratiesessie, inclusief een concrete case.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Ommekaar

Ommekaar werkt, samen met welzijnspartners, aan de bestrijding van de dikwijls verborgen armoede en leniging van de moeilijk uitgesproken noden bij mensen in uit buurt.

www.goededoelen.be - 22 juli

MEER

Goede Doelen:

Buurthuis Ommekaar in Buizingen is een Welzijnsschakel die samen met haar partnerorganisaties rond lokale armoedebestrijding werkt. De organisatie biedt personen met financiële, sociale of emotionele zorgen een plek waar ze terechtkunnen, zowel voor materiële steun als voor een deugddoende babbel. Bovendien functioneren de sociale contacten in het buurthuis als lage drempel richting een spontane doorverwijzing.   

Projectoproep: sociale projecten Streekfonds Oost-Vlaanderen

Streekfonds Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe projectoproep voor sociale projecten die inzetten op de omgeving. DDS ondersteunt het project.

www.dendermonde.be - 20 juli

MEER

Goede Doelen:

Streekfonds Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe projectoproep voor sociale en groene initiatieven die mens en omgeving verbinden. Zet jouw goed doel een lokaal project op poten met een positieve impact op een maatschappelijke uitdaging? Dien dan nog tot 8 november 2021 jouw kandidatuur in. Zo maak je kans om een crowdfundingcampagne op te zetten via de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen en je opgehaalde budget verdubbeld te zien met maximaal 5.000 euro.

Vraagt een nieuw vrijwilligersprofiel ook ander vrijwilligersmanagement?

De vrijwilliger vandaag is mondiger, weet wat hij wil, uit specifieke verwachtingen naar de organisatie(s) waarvoor hij “vrijwilligt”, is niet alleen offline maar ook online actief, denkt meer in ‘episodes’ dan in levenslang vrijwilligerswerk. 

limo.libis.be - 19 juli

MEER

Goede Doelen:

De vrijwilliger van vandaag is niet dezelfde als die van enkele jaren geleden. Hij geeft specifieke verwachtingen te kennen aan de organisatie waarvoor hij zich wil inzetten. Hij is niet alleen offline, maar ook online actief. En hij denkt eerder in periodes dan in ‘levenslang’ vrijwilligerswerk. Deze presentatie bespreekt de impact van dit nieuwe vrijwilligersprofiel op jouw vrijwilligersmanagement, en de innovaties die nodig zijn om je aan te passen.
Cookie policy