Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Vooruit met de Wijk 2021

Zin om bij te dragen aan een duurzamer leefkader in uw wijk ? Uw hoofd loopt over van ideeën maar u weet niet hoe eraan te beginnen ? De projectoproep « Vooruit met de Wijk » van Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brussel Mobiliteit en Net Brussel begeleidt u in de realisatie van uw collectieve wijkprojecten en kan u een methodologische begeleiding en een financiële steun... 

vooruitmetdewijk.brussels - 3 februari

MEER

Goede Doelen:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil inwoners steunen die zich engageren voor gemeenschappelijke projecten ten voordele van het milieu en de duurzame ontwikkeling in hun wijk. Daarom lanceert de regering van het BHG de projectoproep Vooruit met de Wijk. Mogelijke thema’s waarbinnen jouw project kan vallen zijn: voeding, collectieve moestuin, zero afval, collectieve compost, natuur en biodiversiteit, energie, openbare netheid en mobiliteit. Voor projecten binnen het thema ‘participatieve wijk’ is maximaal 15.000 euro steun voorzien. Voor projecten binnen andere thema’s bedraagt de subsidie maximaal 3.000 euro. Je kan je kandidatuur hiervoor nog indienen tot 28 maart 2021.

Met de steun van de Nationale Loterij: tentoonstelling #FakeImages in Kazerne Dossin

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan Kazerne Dossin de tentoonstelling #FakeImages waarmaken en een actueel thema waar we dagelijks mee geconfronteerd worden in de kijker zetten. #meerdanspelen

www.youtube.com - 2 februari

MEER

Goede Doelen:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de Duitse bezetter Kazerne Dossin in als verzamelkamp voor Belgische Joden en zigeuners om hen van daaruit te deporteren naar andere kampen (de meesten naar Auschwitz-Birkenau). Vandaag wordt de kazerne onder meer als museum gebruikt. Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan Kazerne Dossin de tentoonstelling #FakeImages realiseren. Die zet een actueel thema in de kijker waarmee onze samenleving dagelijks geconfronteerd wordt.

Digitale fondsenwerving is niet enkel weggelegd voor grote organisaties

Het groeibedrijf Koalect helpt non-profitorganisaties digitaal geld in te zamelen. Tijdens de coronacrisis kreeg het ook ziekenhuizen en andere zorginstellingen als klant.

www.tijd.be - 1 februari

MEER

Goede Doelen:

Groeibedrijf Koalect helpt non-profitorganisaties digitaal geld in te zamelen. De oprichting van de organisatie kwam voort uit de vaststelling dat digitale fondsenwerving vooral bij de grote vzw’s gekend was. Met de hulp van het platform, en met de coronacrisis als belangrijke drijfveer, vinden meer organisaties (uit verschillende sectoren) hun weg naar online fondsenwerving.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw JoJo

Jongeren voor Jongeren vzw of JoJo vzw in het kort is een organisatie die activiteiten en jeugdkampen organiseert om jongeren samen te brengen. 

www.goededoelen.be - 29 januari

MEER

Goede Doelen:

Jongeren voor Jongeren vzw – of JoJo vzw – organiseert activiteiten en jeugdkampen om jongeren samen te brengen. Het doel is enerzijds om (kansarme) jongeren een mooie tijd laten beleven, en anderzijds om hen de kans te bieden om van elkaar te leren. Door in nauw contact te blijven met andere jeugdbewegingen, de jeugdraad en jeugddienst, doet vzw JoJo er alles aan om op te komen voor de belangen van jongeren.

Vacature: administratief medewerker vzw Zoom

Zoom is op zoek naar een nauwkeurige en polyvalente medewerker op de maatschappelijke zetel in Schaarbeek. Aanmaken, verzenden en inboeken van facturen, opvolgen betalingen, personeelsadministratie en overleg met sociaal secretariaat, algemene briefwisseling zijn de voornaamste taken.

11.be - 28 januari

MEER

Goede Doelen:

Vzw Zoom is een bijstandsorganisatie die mensen persoonlijk begeleidt op basis van hun ondersteuningsplan, met het Persoonsvolgend Budget als belangrijk middel. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een administratief medewerker op de maatschappelijke zetel in Schaarbeek. Boekhouding en personeelsadministratie behoren in die functie tot je belangrijkste taken. Interesse in deze job? Dan kan je solliciteren tot 1 februari 2021.

Opleiding 9/03: Data driven fundraising (online masterclass)

Which ever way you look at it, in fundraising it’s about results. Do we collect enough money to fulfill the mission of our organization? And do we do this in an efficient manner? Do we have the impact we want to realize? We therefore have to constantly measure whether we are doing well.

www.fundraisersalliancebelgium.be - 27 januari

MEER

Goede Doelen:

Hoe je het ook bekijkt: uiteindelijk draait fondsenwerving om resultaten. Zamel je voldoende geld in om de missie van je organisatie in praktijk om te zetten? En gebeurt dat alles op een efficiënte manier? In deze masterclass op 9 maart 2021 doet Ilja De Coster al zijn geheimen over data driven fundraising uit de doeken.

Projectoproep: Toerisme voor Allen

Toerisme Vlaanderen organiseert jaarlijks een subsidieoproep voor uitbaters van verblijven Toerisme voor Allen.

www.toerismevlaanderen.be - 26 januari

MEER

Goede Doelen:

Elk jaar organiseert Toerisme Vlaanderen een oproep voor erkende ‘Toerisme voor Allen’ verblijven. Hiermee investeert Toerisme Vlaanderen in een kwaliteitsvol en veilig aanbod aan jeugdverblijven, die onder meer bijzondere aandacht hebben voor drempelverlagende inspanningen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de kosten van het project. Je kan je kandidatuur hiervoor nog indienen tot 1 april 2021.

Met de steun van de Nationale Loterij: Foodsavers Westhoek

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan het project Foodsavers Westhoek, van de vzw de Groene Kans, voedseloverschotten redden en verdelen aan zij die het nodig hebben. Daarnaast geeft het project ook werk aan werknemers uit maatwerkbedrijven. #meerdanspelen

www.youtube.com - 25 januari

MEER

Goede Doelen:

De Groene Kans is een sociale onderneming in de Westhoek die rond groenonderhoud en landschapszorg werkt. Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kunnen zij hun project Foodsavers Westhoek uitrollen. Met dat initiatief delen ze voedseloverschotten uit aan mensen die ze nodig hebben. Bovendien geeft het project ook werk aan werknemers uit maatwerkbedrijven.

Enquête: wat vind jij van GoedeDoelen.be?

Jouw mening is belangrijk voor ons! Wat vind jij van GoedeDoelen.be? Laat het ons in enkele minuten tijd weten met deze enquête.

fr.surveymonkey.com - 22 januari

MEER

Goede Doelen:

Om jouw verwachtingen nog beter in te lossen, komen wij graag te weten wat jij van onze website Goededoelen.be vindt. Zie jij het zitten om vóór 15 februari onze korte enquête in te vullen? Jouw mening is namelijk heel belangrijk voor ons. In slechts enkele minuten kan je het verschil maken.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw De Polygoon

Naast het beheer van de vroegere cinemazaal van het leger als locatie voor theater, muziek, lezingen enz. willen we hier opnieuw een cinemaproject voor de regio Noord-Antwerpen realiseren en dit voor een breed publiek en laagdrempelig.

www.goededoelen.be - 21 januari

MEER

Goede Doelen:

Vzw De Polygoon wil een laagdrempelig cinemaproject realiseren voor de regio Noord-Antwerpen. Het doel is om cinemazaal De Polygoon deels in eer te herstellen als cinemazaal zoals ze bijna 100 jaar geleden door de legerleiding opgericht werd. De organisatie wil met behulp van een aangepaste technische uitrusting op regelmatige basis films tonen voor een breed publiek en eventueel voor specifieke doelgroepen.
Cookie policy