Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Met de steun van de Nationale Loterij: concertgebouw Brugge

Dankzij haar spelers steunt de Nationale Loterij het concertgebouw van Brugge. Het Concertgebouwcircuit is een belevingsparcours voor jong en oud met een innovatieve zelf spelende piano, een geweldig zicht vanop het dak en heel wat muziek, waardoor je het gebouw echt beleeft. Verlies jij binnenkort ook je hart aan het fantastische concertgebouw van Brugge? 

www.youtube.com - 15 oktober

MEER

Goede Doelen:

Het Concertgebouw Circuit in Brugge is een belevingsparcours voor jong en oud. Bezoekers luisteren naar een innovatieve zelfspelende piano, genieten van een geweldig zicht vanop het dak en krijgen doorheen het hele concertgebouw heel wat muziek en geluiden te horen. Dankzij alle spelers van de Nationale Loterij kan deze bijzondere rondleiding de harten van alle bezoekers veroveren.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Yellowtime

YELLOWTIME vzw is opgericht in 2010 en heeft tot doel alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht op het gebied van kwaliteitsvolle muziek (jazz, blues, soul, klassiek, ..) en aanverwanten

www.goededoelen.be - 14 oktober

MEER

Goede Doelen:

Al sinds 2010 zet vzw Yellowtime alles in het werk om culturele activiteiten en producten binnen muziekgenres als jazz, blues, soul en klassiek administratief te ondersteunen en te promoten in binnen- en buitenland. Enerzijds brengt de organisatie een brede doelgroep in contact met hedendaagse kunst en cultuur. Anderzijds bevordert ze een culturele informatie-uitwisseling binnen een gespecialiseerd publiek.

Projectoproep: kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur

Met deze oproep wil de minister van Jeugd in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en te verbreden.

bataljong.be - 13 oktober

MEER

Goede Doelen:

Wil jij als jeugdorganisatie je infrastructuur moderniseren, extra ruimte voorzien en een antwoord bieden op bovenlokale noden? Richten jouw initiatieven zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, met focus op spel en ontspanning? Dan kom je via deze projectoproep misschien in aanmerking voor een subsidie van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Vanaf 31 oktober kan je je dossier voor deze oproep indienen. De uiterste indiendatum voor de eerste van twee oproepen is 1 december 2021.

Aantal legaten verdubbeld op tien jaar tijd

Uit de Legatenbarometer van de HoGent, waarover Knack dinsdag bericht, blijkt dat de Koning Boudewijnstichting de voorbije jaren de grootste ontvanger van legaten was, gevolgd door de Stichting tegen Kanker en Artsen zonder Grenzen. Drie kwart van de goede doelen haalt tot een vierde van hun inkomsten uit legaten.

www.hln.be - 12 oktober

MEER

Goede Doelen:

Elk jaar organiseert de Gentse hogeschool HoGent in opdracht van testament.be een enquête om de geldstromen uit erfenissen en legaten aan goede doelen in kaart te brengen. Ondanks de afschaffing van het voordelige duolegaat eerder dit jaar, laten steeds meer Vlamingen (een deel van) hun vermogen na aan een goed doel. Vooral instellingen die met gezondheid bezig zijn en dierenverenigingen krijgen steun van de erflaters.

6 tips om oudere doelgroepen te bereiken met video

Waarom zou je video niet inzetten voor een oudere doelgroep? Ook deze groep is steeds vaker online en op de socialmediakanalen te vinden.

www.frankwatching.com - 11 oktober

MEER

Goede Doelen:

Hang jij voor donaties vooral af van een ouder publiek? Dan is het belangrijk om je communicatie daarop af te stemmen. Ook je digitale communicatie. Want in tegenstelling tot wat velen denken, zijn heel wat zogezegde ‘boomers’ online te bereiken. In dit artikel krijg je zes tips om de oudere generatie te overtuigen aan de hand van online filmpjes.

21 jongerenambassadeurs voor De Warmste Week 2021

De Warmste Week vaart dit jaar onder de vlag “Kunnen zijn wie je bent”. 21 jongeren zetten er om persoonlijke redenen mee hun schouders onder.

www.vrt.be - 8 oktober

MEER

Goede Doelen:

Dit jaar draait De Warmste Week rond het thema ‘kunnen zijn wie je bent’. In een samenleving die nog al te vaak in hokjes denkt, is het niet voor iedereen evident om zich altijd veilig en comfortabel te voelen. Daarom zamelt het ‘De Warmste Weekfonds’ geld in om allerlei projecten rond het onderwerp te steunen. 21 jongeren zetten alvast hun schouders onder De Warmste Week als ambassadeurs.

Crowdfunding voor non-profits: tips en handige platformen

De financiële stabiliteit van de meeste non-profitorganisaties is afhankelijk van fondsenwerving, die in het verleden speciale evenementen omvatte zoals, gala’s en veilingen, samen met het schrijven van subsidies en direct mail-verzoeken.

donorbox.org - 7 oktober

MEER

Goede Doelen:

Als goed doel hang je in grote mate af van fondsenwerving. Sinds de digitalisering van dat proces het afgelopen jaar een stevige boost kreeg, is crowdfunding een populaire manier om aan de financiële stabiliteit van je organisatie te werken. Een snelle online zoekopdracht levert je al meteen heel wat mogelijke platformen om je crowdfunding op poten te zetten. Toch is het voor een succesvolle campagne belangrijk om een aantal details onder de loep te nemen.

Vacature: Secretaris-Generaal bij BFFS

De BFFS verenigt meer dan 125 filantropische stichtingen die in België actief zijn. Deze stichtingen zetten zich in voor het algemeen belang op verschillende gebieden, zoals wetenschappelijk en medisch onderzoek, kunst en cultuur, onderwijs, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

www.stichtingen.be - 6 oktober

MEER

Goede Doelen:

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) groepeert al stichtingen sinds 2004. Door haar werking wil de federatie de sector van stichtingen transparanter maken en aantonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de samenleving. Op dit moment is de BFFS op zoek naar een secretaris-generaal. In die functie ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen het kader van de strategie en de prioriteiten die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld. Iets voor jou? Solliciteer dan via de website.

Projectoproep: ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’

Meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen loopt het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Ondanks deze hallucinante cijfers, lijken de middelen ter bestrijding van kansarmoede echter steeds schaarser te worden. 

www.knokke-heist.be - 5 oktober

MEER

Goede Doelen:

In West-Vlaanderen loopt meer dan een op tien kinderen het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Met de oproep ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen jaarlijks verschillende projecten die de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen. Zet jij een project op waarbij je de kansen en talentontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren versterkt? Dan maak je kans op 5.000 euro financiële steun om dat te realiseren. Je kan je aanvraag daarvoor nog indienen tot 8 december 2021.

Vacature: coördinator kinderdagverblijf vzw Buurtwerk 't Lampeke

Dagopvang de Wurpskes (deelwerking van buurtwerk 't Lampeke) zoekt een nieuwe coördinator (V/M/X).

www.lampeke.be - 4 oktober

MEER

Goede Doelen:

Buurtwerk ’t Lampeke werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep en is afgestemd op mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. Voor hun kinderdagverblijf ‘De Wurpskes’ is de organisatie op zoek naar een coördinator. In die functie werk je aan een pedagogisch verantwoorde, veilige en kwalitatieve kinderopvang waar kinderen maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgen, met extra aandacht voor hun situatie. Geïnteresseerd? Dan kan je nog tot 22 oktober solliciteren.
Cookie policy