Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vacature: hulpverlener/groepswerker Opvangcentrum Passage (CAW Antwerpen)

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

www.caw.be - 12 november

MEER

Goede Doelen:

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een hulpverlener/groepswerker voor hun opvangcentrum Passage. Wil je werken met vrouwen, gezinnen en koppels in een tijdelijke situatie van crisis en dakloosheid? Spreken thema’s als empowerment, interculturaliteit en presentie je aan? Solliciteer dan nog voor 23 november 2021 op deze vacature.

Gratis webinar (25/11): wapen je goed doel tegen phishing en cyber scams

In samenwerking met Google, ons wereldwijde TechSoup-netwerk en de non-profits Euroconsumers, start SOCIALware een bewustmakings- en informatie-initiatief over cyberveiligheid: privacy, beveiliging, phishing en cyber scams.

www.socialware.be - 10 november

MEER

Goede Doelen:

In samenwerking met onder meer Google en Euroconsumers, start SOCIALware een bewustmakings- en informatie-initiatief over cyberveiligheid (privacy, beveiliging, phishing en cyber scams). Op 25 november 2021 kan je als vzw gratis deelnemen aan een webinar over phishing en cyber scams. Bovendien krijg je de kans om de IT-beveiligingsstatus van je organisatie te beoordelen met een door SOCIALware verstrekte zelfbeoordelingstest.

Hoe digitaal matuur is uw organisatie?

Vandaag de dag opereren organisaties in een bijzonder veranderlijke omgeving. De middelen zijn beperkt. Door een gebrek aan tijd en/of vaardigheden hebben verenigingen soms geen volledige toegang tot de kracht van de nieuwste digitale instrumenten. Toolbox.be ontwikkelde in samenwerking met Egg3.eu een gratis vragenlijst die toelaat om uw organisatie te positioneren ten opzichte van andere organisaties in België en die u helpt om verbeterpunten voor uw organisatie te identificeren. Zelf de test doen? Deelnemen kan hier: http://digital-vzw.be/

digital-vzw.be - 9 november

MEER

Goede Doelen:

Als organisatie opereer je vandaag in een bijzonder veranderlijke omgeving. Heel wat goede doelen moeten het bovendien stellen met beperkte middelen. Omdat digitale hulpmiddelen een organisatie kracht kunnen bijzetten, organiseren Egg3.eu en Toolbox.be een enquête die laat zien in welke mate de sector op dat vlak uitgerijpt is, zodat elke vzw zich kan positioneren en digitalisering op een meer efficiënte manier kan implementeren. Deelnemen aan de enquête neemt slechts 10 tot 15 minuten in beslag.

Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

www.foundationpv.be - 8 november

MEER

Goede Doelen:

Het meerjarenproject ‘Connecting You(th)’ van de Stichting P&V wil sociale en onderwijskloven overbruggen en jongeren dichter bij elkaar brengen. De projectoproep is gericht naar organisaties die met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar werken. Projecten die in aanmerking komen, werken aan een beter begrip en de aanvaarding van de ‘andere’, of zoeken naar gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen, … van diverse (groepen) jongeren. Je kan je dossier nog indienen tot 15 november 2021 om kans te maken op financiële beurzen tussen 5.000 en 25.000 euro.

Vacature: schuldbemiddelaar bij vzw Rizome-Bxl

Rizome-Bxl is een vzw ontstaan uit de fusie in april 2019 uit de twee vzw’s “Werk voor sociale wederaanpassing” en  de vzw Dienst voor sociale reïntegratie”    . De erkende werking door gemeenschappelijke gemeenschaps commissie van het Brusselse gewest heeft een dienst die psychosociale hulp aan gedetineerden en hun naasten aanreikt naast een dienst voor schuldbemiddeling. 

11.be - 5 november

MEER

Goede Doelen:

De dienst schuldbemiddeling van Vzw Rizome-Bxl biedt hulp aan gedetineerden en hun naasten. Hun werkterrein ligt zowel binnen als buiten de muren van de Brusselse gevangenissen. Op dit moment is Rizome-Bxl op zoek naar een schuldbemiddelaar die verzoekers in staat stelt een menswaardig leven te leiden en tegelijkertijd – in de mate van het mogelijke – hun schulden af te lossen.

Overtuig je doelgroep met cijfers

SurveyMonkey delivers People Powered Data to organizations around the world. From simple surveys to advanced feedback solutions and enterprise offerings, SurveyMonkey products work for any use case or budget

www.surveymonkey.com - 4 november

MEER

Goede Doelen:

Wil je nog meer mensen overtuigen van jouw goed doel? Dan loont het om de content die je naar buiten brengt aan te vullen met relevant cijfermateriaal. Uit onderzoek van SurveyMonkey blijkt dat mensen je content geloofwaardiger, overtuigender en vermakelijker vinden, wanneer je deze staaft met cijfers uit eigen onderzoek. Een goed uitgewerkte enquête kan al voldoende zijn om waardevolle informatie te verzamelen.

Met de steun van de Nationale Loterij: vzw Stop Parkinson

Dankzij haar spelers steunt de Nationale Loterij Stop Parkinson bij de financiering van medisch onderzoek � In 2020 wandelde Ivo met vrienden 49 dagen lang langs de Belgische grens om het taboe rond de ziekte te doorbreken. Ontdek hun verhaal ⤵

www.youtube.com - 3 november

MEER

Goede Doelen:

Stop Parkinson wil de ziekte opnieuw in de spotlight plaatsen, om zo geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan de organisatie hier werk van maken. In 2020 wandelde Ivo van vzw Stop Parkinson samen met vrienden 49 dagen lang langs de Belgische grens om het taboe rond de ziekte te doorbreken. Ontdek hier hun verhaal.

Gelijke Kansen > Praktisch > Subsidies > Oproep Handicap en Inclusief Samenleven

De Vlaamse overheid zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve samenleving. Een samenleving waar alle burgers het recht op gelijke kansen kunnen realiseren. Een samenleving waarin iedereen mee kan en iedereen meetelt. Een belangrijke en ambitieuze doelstelling die zijn vertaling vindt in alle levensdomeinen: onderwijs, werk, de openbare ruimte, wonen, cultuur, welzijn, vrije tijd, noem maar op. 

gelijkekansen.be - 2 november

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse overheid zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin alle burgers het recht op gelijke kansen kunnen realiseren. In het kader van doelstelling 9 van het Horizontaal Integratie en Gelijke Kansen beleidsplan 2020-2024 lanceert men de projectoproep ‘Handicap en inclusief samenleven’, gericht naar sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving. Je kan je nog tot 30 november 2021 kandidaat stellen voor een subsidie van 500.000 euro.

Opbrengst dagboek overleden kunstenaar Bruno Vekemans naar goed doel

In een volle Sint-Jozefskapel stelde Marita De Ridder, weduwe van de in juli 2019 overleden kunstschilder Bruno Vekemans het dagboek van haar man voor.

www.nieuwsblad.be - 29 oktober

MEER

Goede Doelen:

In juli 2019 overleed kunstenaar Bruno Vekemans na een lange strijd aan een erg zeldzame vorm van bloedkanker. Tijdens zijn ziekte hield zijn vrouw een dagboek bij, dat ze tijdens de coronalockdown in het boek ‘We hebben dat toch goed gedaan’ goot. Dat boek verkoopt ze nu ten voordele van het goede doel. De opbrengst gaat meer bepaald naar het de Duve Instituut, dat onderzoek doet naar genetica, kanker, metabolisme, immunologie, virologie, ontwikkelingsziekten en bio-informatica.

Opleiding (4 dagen): hoe haal je EU-projectoproepen binnen?

Ngo-federatie organiseert een 4-daagse vorming over EU-financiering en hoe je succesvol kunt intekenen op Europese projectoproepen. 

www.ngo-federatie.be - 28 oktober

MEER

Goede Doelen:

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo's voor Ontwikkelingssamenwerking. Gespreid over twee weken organiseert de federatie een vierdaagse vorming over EU-financiering en hoe je succesvol kan intekenen op Europese projectoproepen. Tijdens de vorming zoom je in op EU-financieringsinstrumenten (zoals NDICI), leer je de richtlijnen van Europese projectoproepen kennen, krijg je een logisch kader en neem je budgetten onder de loep.
Cookie policy