Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: gelijkekansenprojecten periode 2020-2024

Gelijke kansen zijn zeker niet alleen een zaak van de overheid. Om gelijke kansen in Vlaanderen te realiseren is betrokkenheid en inbreng van velen gewenst. Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid via het gelijkekansenbeleid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. 

gelijkekansen.be - 10 juli

MEER

Goede Doelen:

Om gelijke kansen te realiseren in Vlaanderen is de samenwerking van verschillende betrokken partijen nodig. De Vlaamse overheid moedigt organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om het gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in een bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken. De omvang van de financiële steun is afhankelijk van je project. Je kan je project nog indienen tot 1 oktober 2020.

Opleiding (13-20-27/10): boekhouden en administratie voor kleine vzw’s

Ben jij financieel en administratief verantwoordelijk in een kleine VZW? Maar mis je die specifieke opleiding op maat van een VZW? Dan is deze opleiding beslist iets voor jou!

www.syntra-ab.be - 9 juli

MEER

Goede Doelen:

Ben jij in een kleine vzw betrokken bij de administratie en boekhouding, maar kreeg je nooit een basisopleiding in deze materie? Dan is deze driedaagse opleiding van Syntra Antwerpen iets voor jou. In deze interactieve opleiding ontdek je de specifieke administratieve en boekhoudkundige aspecten die bij een kleine vzw horen. De wet op vrijwilligerswerk, subsidies, publicatieverplichtingen, … alles komt aan bod.

Vacatures: Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt medewerkers communicatie en educatie

De Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiëntenvereniging en een vrijwilligersorganisatie. De Liga ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden.

www.alzheimerliga.be - 8 juli

MEER

Goede Doelen:

Alzheimer Liga Vlaanderen is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie die een betrouwbaar aanspreekpunt vormt voor personen met alle vormen met dementie, en jongdementie, maar ook voor mantelzorgers, familieleden en -groepen. Op dit moment heeft de organisatie twee openstaande vacatures. Die van stafmedewerker communicatie en educatief stafmedewerker. Voor beide vacatures kan je nog solliciteren tot 20 juli 2020.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Stichting Leuven

The Leuven.Inc Foundation stimulates the social dimension of entrepreneurship and innovation.

www.goededoelen.be - 7 juli

MEER

Goede Doelen:

Stichting Leuven stimuleert het sociale aspect van ondernemerschap en innovatie. De missie van de stichting is om hightech sociale ondernemers en bedrijven met elkaar te verbinden, en daarbij het belang van hun maatschappelijke impact te benadrukken.

Dit jaar 60 procent belastingvermindering voor giften

Voor giften aan erkende instellingen is er altijd een belastingvermindering van 45 procent. Na de coronacrisis is dat percentage opgetrokken tot 60 procent.

www.tijd.be - 6 juli

MEER

Goede Doelen:

De non-profitsector kreeg het (net zoals andere sectoren) hard te verduren in crisisjaar 2020. Campagnes en activiteiten moesten noodgedwongen stopgezet worden, waardoor organisaties hun inkomsten aanzienlijk zagen slinken. De overheid besliste daarom om de belastingvermindering voor giften aan goede doelen dit jaar te verhogen naar 60 procent. Dat betekent dat schenkers voor alle giften die ze dit jaar al deden of nog gaan doen, tot 60 procent terugkrijgen bij hun belastingaangifte.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Verb(l)ind

Eten, drinken, slapen. Dat heeft ons lichaam nodig om te functioneren. Daar twijfelt niemand aan. Maar naast lichamelijke noden, heeft een mens ook psychologische behoeften.

www.goededoelen.be - 3 juli

MEER

Goede Doelen:

Naast lichamelijke noden heeft een mens ook psychologische behoeften. Verbinding is daar een van. En ondanks de wereldwijde virtuele verbondenheid, missen mensen soms echte verbinding. Vzw Verb(l)ind wil dat mensen opnieuw ruimte en tijd maken voor elkaar. Op verschillende manieren wil de organisatie verbinding aanwakkeren en kansen creëren tot ‘deugddoend ontmoeten’.

Webinar (25/09): correct en vlot verloop van bestuursvergaderingen

Het bestuursorgaan heeft de sleutels van het vzw-beleid in handen. Van bestuurders wordt, terecht, een gedegen besluitvorming verwacht. Het correct en vlot verloop van de bestuursvergaderingen is daartoe een essentiële voorwaarde. 

escala.be - 2 juli

MEER

Goede Doelen:

Je bestuursorgaan heeft de touwtjes van het beleid binnen je organisatie in handen. Om tot goede besluitvorming te komen, zijn optimale bestuursvergaderingen een essentiële voorwaarde. Deze webinar kijkt onder meer naar de formele, procedurele en organisationele aanpak voor de beraadslaging en besluitvorming van je bestuursorgaan. Ook het belang van een goede 'vergaderhygiëne' komt uitgebreid aan bod.

2 projectoproepen voor een solidair Schaarbeek

De gemeente Schaarbeek projecten van verenigingen die het dagelijks leven van mensen met een handicap willen verbeteren.

www.1030.be - 1 juli

MEER

Goede Doelen:

Al vijf jaar steunt de gemeente Schaarbeek projecten van verenigingen die het dagelijks leven van mensen met een handicap willen verbeteren of die actief zijn binnen het domein van ontwikkelingssamenwerking. Ook dit jaar steunt de gemeente organisaties in deze sectoren, met voor elke sector een aparte projectoproep. Beide oproepen voorzien financiële steun voor een bedrag van 3.900 euro. Je kan je dossier nog indienen tot 31 juli 2020.

De Warmste Week 2020 krijgt andere formule

Warmste week wil voortbouwen op de golf van solidariteit van de voorbije maanden tijdens de coronacrisis.

www.vrt.be - 30 juni

MEER

Goede Doelen:

De voorbije maanden ontstond een ware golf van solidariteit als gevolg van de coronacrisis. De Warmste Week wil daarop verder bouwen voor haar editie van dit jaar. Meer bepaald gaat De Warmste Week op zoek naar projecten waarmee mensen elkaar helpen. Initiatieven kunnen vanuit individuen komen, samenwerkingen met een vzw, vriendengroepen, collega’s enz.

Vacature: coördinator instroom bij Pleegzorg Provincie Antwerpen

Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw is één van de vijf door de Vlaamse overheid erkende provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen.

www.pleegzorgvlaanderen.be - 29 juni

MEER

Goede Doelen:

Pleegzorg Provincie Antwerpen is één van de vijf door de Vlaamse overheid erkende provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen. Voor hun afdeling in Geel is de organisatie momenteel op zoek naar regionale coördinator voor de instroom. Binnen die functie zorg je onder meer voor de intakes en screenings van individuen en gezinnen. Geïnteresseerd? Dan kan je nog tot 11 juli 2020 voor deze job solliciteren.
Cookie policy