Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gratis online nieuwsbrieven uitsturen met Mailchimp

E-mails zijn nog steeds een goede manier om contact te houden met uw klanten. Goedkoop wanneer u de mailings zelf maakt. Gratis wanneer u de juiste tool kiest. In uw mailbox belanden ongetwijfeld regelmatig nieuwsbrieven ‘Powered

digitaleversnelling.be - 20 mei

MEER

Goede Doelen:

Voor jouw organisatie behoren nieuwsbrieven tot je basiscommunicatie. Met Mailchimp verstuur je deze gratis naar de mensen in je database. Met minder dan 2.000 inschrijvingen op je nieuwsbrief en niet meer dan 12.000 verstuurde e-mails per maand is Mailchimp altijd gratis. Werk je met een uitgebreidere database? Dan krijg je als vzw 15 procent korting op de normale verzendingsprijzen. Je moet daarvoor enkel een gratis account aanmaken en contact opnemen met het facturatieteam (zij hebben je gebruikersnaam en de website van je organisatie nodig).

Projectoproep: bovenlokale cultuurprojecten 

Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. 

demos.be - 17 mei

MEER

Goede Doelen:

Het geeft organisaties alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun culturele praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten. Voor deze projectoproep van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur kan je je dossier nog indienen tot 15 november 2019 (voor een project dat start vanaf 1 juli 2020 en drie jaar loopt).

11.11.11 en Michaël R. Roskam lanceren kortfilm rond klimaatthema

De wereldberoemde regisseur Michael R. Roskam en 11.11.11 sloegen de handen in mekaar voor de productie van de kortfilm 'Een Verkeerde Toekomst' over ons klimaat, ons geweten en, uiteraard, onze toekomst. 

www.11.be - 16 mei

MEER

Goede Doelen:

Regisseur Michaël R. Roskam en 11.11.11 sloegen de handen in elkaar voor de productie van de kortfilm ‘Een Verkeerde Toekomst’. Klimaatactivisme en klimaatbeleid zijn het uitgangspunt van de film die zich afspeelt in 2043. Een vroegere politicus, gespeeld door klepper Jan Decleir, moet zich tegenover zijn kleindochter verantwoorden voor zijn falend klimaatbeleid in 2019.

Rode Neuzen Dag wil dit jaar àlle jongeren meer veerkracht geven

Vierde editie wil van zoveel mogelijk scholen een Rode Neuzen School maken. Vandaag, dinsdag 7 mei 2019, werd de aftrap gegeven van de vierde Rode Neuzen Dag. 

www.rodeneuzendag.be - 15 mei

MEER

Goede Doelen:

Bijna de helft van alle leerlingen zit soms met het gevoel dat ze onder te veel druk staan op school. Ook faalangst, concentratieproblemen en overmatig computer- en smartphonegebruik komen bij de meerderheid van de jongeren voor. De Rode Neuzen Dag, die de voorbije jaren inzette op hulp aan jongeren met mentale problemen, wil dit jaar àlle jongeren meer veerkracht geven.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw Welzijnsschakel Grenslicht Menen

GoedWelzijnsschakel Grenslicht Menen is een organisatie waar mensen over de grenzen van armoede heen samen activiteiten organiseren. 

www.goededoelen.be - 14 mei

MEER

Goede Doelen:

Uitstapjes en andere leuke activiteiten zijn niet evident voor mensen die het niet breed hebben. Voor hen organiseert vzw Welzijnsschakel Grenslicht Menen maandelijks een groepsactiviteit. Soms krijgen die een praktische insteek (zoals lekker koken met een beperkt budget), op andere momenten gaat het om sportieve of culturele activiteiten.

Bereik meer donateurs met het non-profitprogramma van YouTube

YouTube is enorm populair, zit vol technologie en barst van het talent. Met die elementen willen we sociale bewegingen stimuleren en in stand houden die voor meetbare maatschappelijke verandering zorgen. Dat is onze missie.

socialimpact.youtube.com - 13 mei

MEER

Goede Doelen:

Online video’s doen het al enige tijd heel goed. Alle sociale platformen optimaliseren hun interface om makkelijker met video te werken, en YouTube blijft groeien, met zelfs eigen series en films. Wil jij meesurfen op het succes van filmpjes? Dan loont het de moeite om met jouw organisatie de Youtubewereld binnen te stappen. Het platform ontwikkelde een specifiek non-profitprogramma dat jou aan de slag helpt.

Nieuw op Goededoelen.be: Alehoppa vzw

Het ondersteunen van de integratie van kinderen met een motorische beperking en het verhogen van hun zelfredzaamheid bij het participeren in de dagdagelijkse activiteiten zoals op school, vrije tijd, … in de samenleving.

www.goededoelen.be - 10 mei

MEER

Goede Doelen:

Vaak weten scholen en organisaties niet waar ze terechtkunnen met problemen in verband met de participatie van andersmobiele kinderen. Bovendien krijgen scholen geen specifieke subsidies om hun infrastructuur optimaal op deze doelgroep af te stemmen. Vanuit deze situatie ondersteunt vzw Alehoppa de integratie van kinderen met een motorische beperking. De organisatie helpt hun zelfredzaamheid verhogen wanneer ze participeren aan dagelijkse activiteiten.

Projectoproep: fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector)

Ieder jaar lanceert het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een oproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector en die moeten worden gecofinancierd.

customers.vivaqua.be - 9 mei

MEER

Goede Doelen:

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een oproep voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp die verband houden met de water- en saneringssector. De ingediende projecten moeten aansluiten bij zowel de principes van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigden, als de versterking van de bekwaamheid van de plaatselijke actoren. Je kan je kandidatuur voor deze projectoproep – beheerd door VIVAQUA – nog indienen tot 30 juni 2019. Co-financiering tot 100.000 euro.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor goede doelen?

Op 1 mei wordt de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dat is ook een belangrijke datum voor de vzw's, die nu ook onder deze wetgeving vallen. Ze krijgen meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen

www.tijd.be - 8 mei

MEER

Goede Doelen:

De belangrijkste wijziging voor vzw’s in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is dat ze niet langer ‘verenigingen zonder winstoogmerk’, maar ‘verenigingen zonder winstuitkering’ zijn. Volgens de nieuwe wetgeving mogen vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, maar de winst die eruit voorkomt, mogen ze niet uitkeren. Noch aan de oprichters, de bestuurders of de leden, noch aan derden.

Floor en Isabelle werken voor vzw JolieJulie

De vzw JolieJulie is een vzw die mutsjes schenkt en te koop aanbiedt aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. We zijn twee gedreven mama’s en samen kwamen we op dit idee nadat de dochter van Isabelle getroffen werd door leukemie.

nl.metrotime.be - 7 mei

MEER

Goede Doelen:

Vzw JolieJulie schenkt mutsjes aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. Floor houdt zich vooral bezig met de creatieve kant van de organisatie en het opvolgen van de vrijwilligers. Isabelle, wiens dochter getroffen werd door leukemie, neemt het financiële luik voor haar rekening. De eerste 100 mutsjes van JolieJulie werden eind maart afgeleverd in het UZ Gent.
Cookie policy