Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: gelijkheid voor mannen en vrouwen na coronacrisis

Oproep tot “gender”-projecten en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance  na de Covid-19-crisis.

equal.brussels - 7 augustus

MEER

Goede Doelen:

De coronacrisis heeft de reeds bestaande ongelijkheden in onze samenleving op verschillende niveaus geaccentueerd en versterkt. COVID-19 toont een oververtegenwoordiging van vrouwen in veel essentiële en financieel ondergewaardeerde functies. Hun kwetsbaarheid werd nog groter en zichtbaarder wanneer de ‘lockdown’ gecombineerd moest worden met kinderopvang. Equal Brussels lanceert daarom een projectoproep voor ‘gender’-projecten en steun voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van de relance na de coronacrisis. Je kan je hiervoor nog kandidaat stellen tot 30 augustus 2020. De subsidie is afhankelijk van je project.

Goodgift.be: fondsenwerving via cadeaubonnen

Met een Goodgift schenk je een cadeaubon waarbij de ontvanger zelf kiest naar welk goed doel de donatie gaat. Nuttig én origineel.

www.goodgift.be - 6 augustus

MEER

Goede Doelen:

Goodgift biedt via een online platform cadeaubonnen aan waarbij de ontvanger deze doneert aan een zelfgekozen goed doel. Zo wil de vzw – die uitsluitend met vrijwilligers werkt – mensen stimuleren om meer te geven. Jij kan je organisatie volledig gratis laten toevoegen op Goodgift.be, en alle donaties worden integraal doorgestort naar jouw goed doel. Goodgift werkt op deze manier al samen met 165 goede doelen in België.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw DigitalForYouth.be

DigitalForYouth.be streeft ernaar om alle jongeren veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. Via verschillende oproepen en projecten ondersteunt DigitalForYouth.be scholen en organisaties die zich ertoe verbinden om, samen met ons, de digitale kloof in België te dichten.

www.goededoelen.be - 5 augustus

MEER

Goede Doelen:

Via verschillende oproepen en projecten streeft DigitalForYouth.be ernaar om alle jongeren een veilige en vlotte toegang te bieden tot ICT. De vzw ondersteunt scholen en organisaties die zich ertoe verbinden om de digitale kloof in België te dichten. De afgelopen maanden zorgde DigitalForYouth.be ervoor dat al meer dan 10.000 scholieren een laptop kregen.

Uitbater verkoopt mondmaskers ten voordele van het goede doel

De uitbater van de sporthal in Vorselaar, Steven Segerink, koppelt de verkoop van mondmaskers in de cafetaria aan het goede doel. De verzamelde centen gaan integraal naar tehuis De Troon aan Sassenhout.

www.hln.be - 4 augustus

MEER

Goede Doelen:

Steven Segerink, uitbater van de cafetaria in de sporthal in Vorselaar, bedacht een leuke oplossing voor mensen die op zijn terras hun mondmasker vergeten. Hij verkoopt namelijk zelf mondmaskers aan twee euro, en schenkt het ingezamelde geld volledig aan tehuis De Troon. “Ik krijg vaak mensen van het tehuis over de vloer in de sporthal en het is een plezier om met hen een babbeltje te slaan. Sowieso kan het tehuis iedere extra cent gebruiken.”

Instagram lanceert nieuwe tool om donaties voor goede doelen te vragen

Draag je een bepaald goed doel een warm hart toe, dan kan je daar binnenkort donaties voor opvragen bij je Instagram-vrienden.

techpulse.be - 3 augustus

MEER

Goede Doelen:

De nieuwe functie die Instagram lanceert, staat je toe om een donatie-actie voor een goed doel te delen via je profielpagina. Instagram zal daarbij een lijst aanbieden van mogelijke categorieën van goede doelen. Het platform zal elk goed doel eerst keuren vooraleer er donaties gevraagd kunnen worden. Daar heeft het platform zijn eigen richtlijnen voor. Voorlopig is de nieuwe functie nog niet voor iedereen beschikbaar, maar de uitbreiding zal wellicht snel volgen.

Vacature: Groep INTRO zoekt taalcoach in regio Zaventem

Groep INTRO vzw biedt vorming, begeleiding en tewerkstelling aan voor mensen die extra kansen nodig hebben. Het team in Vlaams-Brabant zoekt een nieuwe collega met snelle indiensttreding voor regio Zaventem. 

11.be - 31 juli

MEER

Goede Doelen:

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep INTRO werk van persoonlijke groei. Het uiteindelijke doel? Een inclusieve samenleving. En die probeert de organisatie te bereiken via tewerkstelling, vorming, coaching en advies. In regio Zaventem is Groep INTRO op dit moment op zoek naar een taalcoach. In deze functie bied je individuele ondersteuning aan monitoren en vrijwilligers in het werken met anderstalige kinderen. Interesse? Solliciteer dan voor 20 augustus 2020 via de website van Groep INTRO.

Projectoproep: Urban Europe, energiepositieve wijken

De klimaatverandering, mobiliteit, energietransitie  en economische en demografische ontwikkelingen. Bedenk samen met internationale partners oplossingen voor een van deze uitdagingen!

innoviris.brussels - 30 juli

MEER

Goede Doelen:

Het secretariaat van het gezamenlijk programma ‘Urban Europe’ lanceert de projectoproep ‘energiepositieve wijken’. Energiepositieve wijken zijn stedelijke gebieden (of groepen van onderling verbonden, energiezuinige en flexibele gebouwen) die geen broeikasgasemissies produceren en die actief een jaarlijks overschot aan hernieuwbare energieproductie beheren op lokaal of regionaal niveau. Projecten die een antwoord bieden op een gerelateerde uitdaging, kunnen nog tot 24 september 2020 hun kandidatuur indienen.

Opleiding (8/09): samenwerken met aandacht voor jezelf en je collega’s (na corona)

Impuls streeft naar een samenleving waarin gelijkwaardigheid, samenhorigheid en samenleven mét erkenning van verschillen basiswaarden zijn. Wij geloven dat de manier van communiceren een sleutelelement is voor een duurzame verbinding tussen mensen en groepen. 

impulsvorming.be - 29 juli

MEER

Goede Doelen:

Het bizarre verloop van de voorbije maanden had niemand zien aankomen. Bovendien ging jij er wellicht anders mee om dan sommige van je collega’s. Misschien zat jouw werksituatie zelfs helemaal anders in elkaar dan voor collega’s die normaal gezien ongeveer hetzelfde takenpakket met jou delen. In deze cursus krijg je tijd en ruimte om ervaringen, emoties en inzichten te delen. Je krijgt ook kaders waarbinnen je deze kan plaatsen om zo meer inzicht te krijgen in jouw situatie en die van anderen.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Twinkling Stars

We willen kinderen een goede opleiding geven in het noordoosten van Zuid-Afrika. We werken aan hun omgeving om zo veilig mogelijk te leven en zo veel mogelijk groeikansen te kunnen grijpen.

www.goededoelen.be - 28 juli

MEER

Goede Doelen:

Vzw Twinkling Stars streeft naar een schitterende toekomst voor alle Zuid-Afrikanen. En dat doet de organisatie aan de hand van drie belangrijke pijlers. Binnen een eerste pijler werkt de vzw aan het zelfvertrouwen van mensen, zodat zij op hun beurt anderen kunnen motiveren. Een volgende pijler stimuleert initiatieven die de gemeenschap steunen. En een derde pijler zet alles in het werk om de natuur en bedreigde diersoorten te beschermen.

Online opleiding: vrijwilligers werven

Een cursus kan jou helpen om succesvol vrijwilligers te werven. Leer op een creatieve manier vrijwilligers te werven. Succes verzekerd!

thehappyvolunteer.com - 27 juli

MEER

Goede Doelen:

Niemand staat op met het idee ‘ik wil vrijwilliger worden’. Dat is een van de uitgangspunten van deze online opleiding. Er zijn echter wél veel mensen die graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren op een manier die perfect bij hun levensstijl past. In deze opleiding kruip je in de belevingswereld van potentiële vrijwilligers, om van daaruit rond de eigenlijke werving te werken.   
Cookie policy