Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Thuis-actrice steunt Payoke met tattoo

‘Ik word dagelijks aangeklampt door fans voor een selfie. Geen probleem, maar van 18 tot 25 oktober kan dat alleen met deze tattoo in de hals.

www.nieuwsblad.be - 29 oktober

MEER

Goede Doelen:

“Ik ben niet te koop.” Met die boodschap en een plaktattoo in de vorm van een barcode wil Thuis-actrice Tina Maerevoet mensenhandel onder de aandacht brengen. Dat doet ze samen met Payoke, een organisatie die tegen deze moderne vorm van slavernij strijdt.

ArmenTeKort organiseert symposium Vrij & Willig

SYMPOSIUM VRIJ & WILLIG : innovatieve methodieken vrijwilligers werving. Maandag 7 december 2015 van 12:00 tot 18:00 in Antwerpen.

www.armentekort.be - 28 oktober

MEER

Goede Doelen:

ArmenTeKort (ATK) wil op 10 jaar tijd 5.000 buddy-trajecten realiseren met mensen in kansarmoede. Een ambitieus project, waarbij de organisatie heel wat kennis opdoet inzake vrijwilligerswerk. Op 7 december deelt ATK deze kennis en innovatieve methoden graag met soortgelijke organisaties. Tijdens het symposium steek je praktische tips op over het werven van vrijwilligers, en put je inspiratie uit de ervaring van andere goede doelen. Online inschrijven doe je op www.armentekort.be/symposium/.

Koen Wauters huwelijkt dochter uit voor campagne Plan België

In Antwerpen heeft Plan België zijn nieuwe campagne tegen kindhuwelijken voorgesteld. Dat gebeurde naar aanleiding van Wereldmeisjesdag.

weekend.knack.be - 27 oktober

MEER

Goede Doelen:

Elke minuut trouwen 27 minderjarige meisjes met een oudere man. Onlangs lanceerde Plan België een nieuwe campagne om deze kindhuwelijken tegen te gaan. In het campagnefilmpje zien we hoe Plan-ambassadeur Koen Wauters zijn 11-jarige dochter (met wrang gevoel) uithuwelijkt.

Publieke giften aan NGO's blijven stabiel

Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo’s doen om het publiek inzage te geven in de financiële resultaten. Op het vlak van inkomsten uit publieke giften zien we dat deze stabiel blijven.

www.ong-livreouvert.be - 26 oktober

MEER

Goede Doelen:

Na de daling van 2012, zitten de publieke giften aan NGO's in 2014 op dezelfde lijn als 2013. In 2014 ontvingen de erkende Belgische NGO's ongeveer 127 miljoen euro aan giften. U vindt meer info over deze cijfers en hoe dit bedrag werd uitbesteed op NGO-Openboek.be : deze site bevat de gegevens van 106 erkende Belgische NGO's voor ontwikkelingssamenwerking die lid zijn van NGO-Federatie.

Nieuw op Goededoelen.be: er zit muziek in Vlamo

Vlamo wil stimuleren en inspireren. Mensen samenbrengen en vebinden door – instrumentale – muziek. We willen een platform creëren en faciliteren. Ruimte, tijd en plaats maken voor instrumentale amateurmuziek.

www.goededoelen.be - 23 oktober

MEER

Goede Doelen:

Als amateurmuziekorganisatie wil Vlamo overal in Vlaanderen muziek laten weerklinken. Daarom ondersteunt de organisatie amateurmuzikanten en muziekverenigingen op een professionele manier.

Projectoproep: tot 2.500 euro steun voor lokale milieuprojecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer heeft tot doel duurzame en innovatieve projecten rond duurzaam materialen- en energiebeheer te ondersteunen.

www.kbs-frb.be - 22 oktober

MEER

Goede Doelen:

Projecten die mensen aanmoedigen om creatief en duurzaam om te gaan met energie en materialen verdienen zelf ook wat aanmoediging. Daarom starten Indaver, BBL en Abllo vzw het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat tot 2.500 euro steun uitlooft aan lokale initiatieven met een positief effect op het milieu. Dien uw dossier in voor 16/12/2015.

De vrijwilliger in België : een profiel in cijfers

Wie zijn de vrijwilligers in België? Met hoeveel zijn ze? Wat is het aandeel van hun onbetaald werk in het totale werkvolume?

www.kbs-frb.be - 21 oktober

MEER

Goede Doelen:

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting maakten onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse die een precies beeld geeft van het vrijwilligerswerk in ons land.Naar schatting meer dan 1.800.000 personen doen vrijwilligerswerk in de brede zin van het woord, in organisaties en/of direct ten bate van derden (informele vrijwillige inzet).Ongeveer 1.2 miljoen mensen, 12,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder, levert gratis prestaties binnen organisaties.Deze gratis prestaties vertegenwoordigen ongeveer 130.000 voltijdse equivalenten.Ze zijn vooral actief in de sectoren sport (24,5%), cultuur en socio-culturele activiteiten (19,9%), maatschappelijke dienstverlening (19,7%), onderwijs en vorming (16,8%).In het vrijwillig engagement is er geen verschil tussen vrouwen en mannen. Alle leeftijdscategorieën doen eraan mee, maar 40-49-jarigen zijn proportioneel in de meerderheid. Hier vindt u de studie Lees hier het persbericht Lees hier de Zoom ‘Vrijwilligerswerk in België’

Het vrijwilligerswerk in België

Wat is vandaag de dag het aandeel van onbetaald werk in het geheel van activiteiten in België? Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor kiezen hun hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te besteden aan vrijwillige activiteiten: een beetje, veel, heel veel ? 

www.goededoelen.be - 20 oktober

MEER

Goede Doelen:

Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen). Die geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. Download hier het volledige rapport

Vrijwilligerswerk goed voor de gezondheid

Volgens onderzoek is vrijwilligerswerk niet alleen goed voor een ander en voor de economie, maar ook goed voor onszelf. Wanneer we vrijwilligerswerk v...

mens-en-samenleving.infonu.nl - 20 oktober

MEER

Goede Doelen:

Goede doelen hangen voor een groot deel van hun werking af van vrijwilligers. Maar… ook als vrijwilliger haal je verrassend veel voordelen uit vrijwilligerswerk. Wist je bijvoorbeeld dat je lichaam gezonder wordt door vrijwilligerswerk te verrichten? Dit artikel zet een aantal voordelen op een rijtje.

10 tips om vrijwilligers online te rekruteren

Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie via internet meer vrijwilligers bereiken? Is een oproep op je eigen site voldoende? Wat kunnen andere sites je bieden? En wat doe ik als ik te weinig reacties krijg? 

www.hulporganisaties.be - 19 oktober

MEER

Goede Doelen:

Veel van jouw toekomstige vrijwilligers surfen dagelijks op het internet. Om hen te bereiken, werk je dus best een bewuste online rekruteringsstrategie uit. Met deze tien praktische tips vind je in een vingerknip helpende handen.
Cookie policy