Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: jongeren sensibiliseren voor wetenschap en technologie

De projectoproep heeft als doel microprojecten, die Brusselaars warm maken voor wetenschap en technologie en voor een boeiende carrière in deze domeinen, financieel te ondersteunen. Het thema van dit jaar: wetenschap en klimaat.

innoviris.brussels - 3 mei

MEER

Goede Doelen:

Innoviris Brussels lanceert een projectoproep rond het thema ‘wetenschap en klimaat’. Meer bepaald is de oproep gericht naar microprojecten die Brusselaars warm maken voor wetenschap en technologie, en voor een boeiende carrière in deze domeinen. Bovendien moet het om een gratis project gaan dat toegankelijk is voor alle Brusselaars. Voor een project met één begunstigde bedraagt de steun maximaal 10.000 euro. In geval van meerdere begunstigden wordt dat opgetrokken naar 12.000 euro per begunstigde. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 3 juni 2021.

Zes dingen die fondsenwerving je naast geld opleveren!

Ik zet me al ruim 20 jaar in voor stichtingen. Zo heb ik diverse projecten gedaan in Uganda, Kenia, Malawi, Nicaragua en Lesbos met onder andere dove en gehandicapte kinderen, heb ik talloze fondsenwervende acties opgezet voor bijvoorbeeld een kinderrevalidatiecentrum en mensen die gevlucht zijn. Er zijn momenten geweest dat ik veel weerstand voelde omtrent […]

succesmetjestichting.nl - 30 april

MEER

Goede Doelen:

Het belangrijkste doel van fondsenwerving is uiteraard om geld in te zamelen, waarmee je dan je projecten en activiteiten kan financieren. Maar wie al enige ervaring heeft met fondsenwerving, merkt dat het proces je nog heel wat andere positieve dingen oplevert, naast het ingezamelde geld. In dit artikel ontdek je zes leuke ‘neveneffecten’ van goede fondsenwerving.

Nieuwe interactieve databank over het werk van Belgische ngo's

NGO-Openboek is de transparantietool van Belgische ngo's in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Over de hele wereld zijn deze Belgische ngo's met hun lokale partners voortdurend aan het werk om achtergesteld en kwetsbare gemeenschappen te versterken. Gesteund door een sterke maatschappelijke basis en door de Belgische overheid, implementeren ze in alle transparantie hun projecten. NGO-Openboek maakt die transparantie tastbaar door sleutelinformatie te presenteren over Belgische ngo's en hun projecten, financiën, en hun human resources en over de landen en sectoren waarin ze actief zijn. Dit alles via interactieve kaarten en grafieken.

www.ngo-openboek.be - 26 april

MEER

Goede Doelen:

ACODEV en ngo-federatie lanceren het nieuwe NGO Openboek (www.ngo-openboek.be): een interactief transparantie-instrument dat gebruikers in staat stelt de financiële gegevens, human resources en projecten te verkennen van alle erkende Belgische ngo's die actief zijn in internationale solidariteit of humanitaire hulp. De Franstalige en Nederlandstalige federatie zetten zo samen het transparantiewerk voort dat in 2010 met de eerste versie van de site werd ingezet. In welke landen werken ngo's? Welke projecten worden in een bepaalde sector en in een bepaald land uitgevoerd? Waar komen de middelen van de organisaties vandaan? Hoeveel plaatselijke personeelsleden zijn er in dienst van Belgische ngo's? Is een organisatie actief op het gebied van humanitaire hulp of doet ze in België aan wereldburgerschapseducatie? NGO-Openboek stelt deze informatie op een gedetailleerde en interactieve manier ter beschikking van zijn partners en van het publiek. 

Met de steun van de Nationale Loterij: Artsen Zonder Grenzen

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij, biedt Artsen Zonder Grenzen in het Brusselse Hotel Meininger isolatie en medische opvolging aan vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten onder de daklozen. #meerdanspelen

www.youtube.com - 23 april

MEER

Goede Doelen:

Artsen Zonder Grenzen is een internationale hulporganisatie die de meeste mensen kennen van hun projecten in het buitenland. Maar ook in eigen land is de organisatie erg actief. Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij, biedt Artsen Zonder Grenzen in het Brusselse Hotel Meininger bijvoorbeeld isolatie en medische opvolging aan vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten onder mensen in een kwetsbare situatie.

Livestreamen met audio-apps: wat zijn de verschillen tussen Clubhouse en Twitter Spaces?

Livestreamen met audio: het is helemaal van nu. Maar wat is het verschil tussen de apps Clubhouse, Twitter Spaces en Instagram Live Rooms?

www.frankwatching.com - 22 april

MEER

Goede Doelen:

Terwijl de nieuwe audio-app Clubhouse heel wat interesse wekt, komt Twitter op de proppen met ‘Twitter Spaces’. Deze nieuwe functie op Twitter – die voorlopig nog in testfase zit – biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden als Clubhouse. In een ‘kamer’ kan je meeluisteren of mee in gesprek gaan met andere gebruikers. Interessant om uit te testen als je al een Twitter-account beheert.

Nieuw op Goededoelen.be: enVie atelier

enVie atelier is een coöperatie met als missie sociale integratie en het gebruik van voedseloverschotten. Enerzijds produceert het bedrijf heerlijke soepen op basis van overschotten aan verse groenten die door Belgische landbouwers worden geleverd.

www.goededoelen.be - 21 april

MEER

Goede Doelen:

Coöperatie enVie atelier heeft als missie sociale integratie ondersteunen en voedseloverschotten gebruiken. Enerzijds produceert enVie heerlijke soepen met de overschotten aan verse groenten die Belgische landbouwers hen leveren. Anderzijds zet de organisatie voor de productie van de soepen mensen in die terugkeren op de arbeidsmarkt na een periode van langdurige werkloosheid.

Projectoproep: fonds voor internationale solidariteit (Brussel)

Oproep voor projecten 2021: van 1 april tot en met 30 juni Het 'Fonds voor internationale solidariteit in de watersector' lanceert dit jaar zijn zesde oproep voor projecten.

leefmilieu.brussels - 20 april

MEER

Goede Doelen:

Het 'Fonds voor internationale solidariteit in de watersector' lanceert dit jaar zijn zesde oproep voor projecten. Werkt jouw organisatie aan een project rond duurzame toegang tot drinkwater of adequate sanering? Voor deze oproep worden minimaal drie en maximaal vijftien projecten geselecteerd voor een cofinanciering tussen 10.000 en 100.000 euro. Je kan je dossier nog indienen tot 30 juni 2021.

Nieuwe regeling belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe decreet goedgekeurd waarin de erf- en schenkbelasting aan goede doelen wordt verlaagd naar 0% vanaf 1 juli 2021. In de huidige regeling moet op legaten aan een goed doel nog steeds 8,5% erfbelasting betaald worden. 

www.rodekruis.be - 19 april

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe decreet goedgekeurd waarin de erf- en schenkbelasting aan goede doelen verlaagd wordt naar 0% vanaf 1 juli 2021. Dat nieuwe nultarief creëert een duidelijke solidariteit waarbij het legaat voor de volle 100% terechtkomt bij het goede doel. Sinds de bekendmaking over de hervorming van duolegaten in 2019, werd er voor dit nultarief gepleit om te voorkomen dat goede doelen aanzienlijke inkomsten zouden mislopen.

Nieuw op GoedeDoelen.be: C&T Productions

Met C&T Productions maken we theater en clown producties om maatschappelijke problematiek en taboes bespreekbaar te maken. We willen mensen bewust maken zodat zij de keuze kunnen maken verandering te brengen in hun eigen leven en dat van hun omgeving.

www.goededoelen.be - 16 april

MEER

Goede Doelen:

Vzw C&T Productions maakt maatschappelijke problemen en taboes bespreekbaar aan de hand van theater, workshops en spelen. Hun nieuw project ‘Over Pesten’ wil de slachtoffers van pesten, de pesters zelf en de omgeving van beiden oplossingsgericht leren denken en handelen. Dit onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en therapeuten.

Met de steun van de Nationale Loterij: Child Focus

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan Child Focus zich dagdagelijks inzetten voor het welzijn van jongeren. Naast het opsporen van vermiste kinderen zijn cyberpesten, sexting en sextortion een tweede aspect dat zij hoog in het vaandel dragen. Naast mentale steun hebben zij ook de mogelijkheid om cyberpesters snel offline te halen. #meerdanspelen

www.youtube.com - 15 april

MEER

Goede Doelen:

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan Child Focus zich dagelijks inzetten voor het welzijn van jongeren. Naast het opsporen van vermiste kinderen, zet de organisatie zich in om voorvallen rond cyberpesten, sexting en sextortion aan te pakken en te voorkomen. Zo biedt Child Focus bijvoorbeeld mentale steun aan betrokkenen, en hebben zij de juiste connecties om bepaalde content of accounts offline te laten halen.
Cookie policy