Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: 'Ludieke ingrepen in de lokale openbare ruimte'

www.brussel.be - 23 juni

Deze projectoproep, in het kader van het stads-vernieuwingscontract Citroën-Vergote, is gericht tot vzw's die kunnen experimenteren met innoverende vormen van stedelijke inrichting. Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote

is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, de openbare ruimte en leefmilieu.

Goede Doelen:
De Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek lanceren een projectoproep via een participatief proces met buurtbewoners. Meer bepaald gaat het om een oproep voor ludieke, lichte en tijdelijke interventies om de lokale openbare ruimte op te fleuren en te verfraaien. Experimenteert jouw vzw met innovatieve vormen van stedelijke inrichting? Dien je voorstel dan ten laatste op 3 juli 2022 in. Het totale subsidiebedrag van 47.850 euro wordt verdeeld onder de geselecteerde initiatieven.

Cookie policy