Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen voorkomen en bestrijden

www.vleva.eu - 22 februari

Deze call is gebaseerd op bestrijding van geweld, met inbegrip van op gender gebaseerd geweld, om : 1. alle vormen van gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld; 2. voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren en andere risicogroepen, zoals LGBTQ-personen en personen met handicaps; 3. ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van de in punt 1 bedoelde vormen van geweld

Goede Doelen:
In het kader van het programma ‘Burgers, gelijkheid, rechten en waarden’ lanceert de Europese Commissie een oproep voor projecten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen. Werkt jouw organisatie aan een project dat binnen één van de vijf prioriteiten van de oproep valt? Dien je kandidaatsdossier dan uiterlijk op 12 april 2022 in. Het totale budget van deze projectoproep (30.500.000 euro) wordt verdeeld naargelang de relevante prioriteit van de deelnemende projecten.

Cookie policy