Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur

bataljong.be - 13 oktober

Met deze oproep wil de minister van Jeugd in de periode 2021-2022 een impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en te verbreden.

Goede Doelen:
Wil jij als jeugdorganisatie je infrastructuur moderniseren, extra ruimte voorzien en een antwoord bieden op bovenlokale noden? Richten jouw initiatieven zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, met focus op spel en ontspanning? Dan kom je via deze projectoproep misschien in aanmerking voor een subsidie van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro. Vanaf 31 oktober kan je je dossier voor deze oproep indienen. De uiterste indiendatum voor de eerste van twee oproepen is 1 december 2021.

Cookie policy