Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Bruss-it 2022

www.vgc.be - 13 mei

Met het participatietraject Stadspiratie bracht de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 zoveel mogelijk Brusselaars samen om het strategisch meerjarenplan van de VGC mee vorm te geven. Stadspiratie leverde maar liefst 1.130 ideeën op voor de stad. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’.

Goede Doelen:
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) nodigt onder meer vzw’s uit om aan de slag te gaan met de vele ideeën over ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’ die uit het eerdere Stadspiratie-traject voortkwamen. Heb jij plannen voor een project dat zich op het kruispunt van duurzaamheid en sociale inclusie bevindt? Dan kan je je dossier nog indienen tot 20 september 2022. Indien je wilt deelnemen aan de vrijblijvende projectendag, dien je je voorstel ten laatste op 1 juni 2022 in. De subsidie bedraagt tot 5.000 euro voor kleinschalige projecten en tot 15.000 euro voor grotere projecten.

Cookie policy