Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fondsenwerving in (post-)coronatijden

www.fundraisersalliancebelgium.be - 9 november

Visionair is het artikel dat de Italiaanse fondsenwervingsconsultant Simona Bianco vanuit de beslotenheid van haar thuiskantoor schreef in het midden van de Italiaanse coronachaos. Visionair omdat ze de essentie van fondsenwerving vat. De fondsenwervende organisaties – net als de rest van de maatschappij – plooiden zich terug op de essentie: het dienen van de visie en de waarden van de organisatie, eerlijke en transparante communicatie over de missie en de noden, aangrijpende storytelling, snel-lerend en flexibel toepassen van onverkende methodes.

Goede Doelen:
Isabel Penne, voorzitter van Fundraisers Alliance Belgium (FAB), maakte op basis van de observatie van fondsenwerving tijdens de coronaperiode een analyse van de uitdagingen waarmee fondsenwervers geconfronteerd worden. Daarnaast wijst ze op aandachtspunten voor de toekomst.

Cookie policy