Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Doe mee aan de peiling naar vrijgevigheid en impact van Covid in 2020

docs.google.com - 8 januari

Deze peiling wordt opgezet door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, en onder diens uitsluitende verantwoordelijkheid. De peiling staat evenwel open voor alle Belgische verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking. Hoe meer antwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

Goede Doelen:
Covid-19 heeft geleid tot een grondige verstoring van het maatschappelijk leven tijdens het voorbije jaar. De pandemie en de beschermingsmaatregelen hebben ongetwijfeld ook een impact gehad op de fondsverwerving; volgens een aantal bevragingen was dat effect negatief. Betrouwbare cijfers en objectieve gegevens ontbreken echter. Wij kennen evenmin het effect van de tijdelijke verhoging naar 60% van de fiscale aftrek voor giften in 2020.  Wij maken van de gelegenheid gebruik om te proberen ook meer duidelijkheid krijgen rond inkomsten uit legaten en, in het bijzonder uit duolegaten, waarrond evenmin betrouwbare statistieken bestaan. Deze peiling vergt wat opzoekingswerk in de rekeningen van 2019 en (de voorlopige cijfers van) 2020. Deze laatste zijn de belangrijkste. Doorloop best eerst gans de vragenlijst en begin in te vullen als je de nodige documentatie bij mekaar hebt. De peiling wordt afgesloten op 31 januari 2021. Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.

Cookie policy