Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vacature: Secretaris-Generaal bij BFFS

www.stichtingen.be - 6 oktober

De BFFS verenigt meer dan 125 filantropische stichtingen die in België actief zijn. Deze stichtingen zetten zich in voor het algemeen belang op verschillende gebieden, zoals wetenschappelijk en medisch onderzoek, kunst en cultuur, onderwijs, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Goede Doelen:
De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) groepeert al stichtingen sinds 2004. Door haar werking wil de federatie de sector van stichtingen transparanter maken en aantonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de samenleving. Op dit moment is de BFFS op zoek naar een secretaris-generaal. In die functie ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen het kader van de strategie en de prioriteiten die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld. Iets voor jou? Solliciteer dan via de website.

Cookie policy